1. klase

 1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?

  1. Metodiskie materiāli

  2. Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā attēlošana, cipari

  3. Priekšmetu un skaitļu virknes

  4. Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis)

  5. Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana, grupēšana

  6. Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā.

 2. Cik kopā, cik palika?

  1. Metodiskie materiāli

  2. Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana

  3. Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā

 3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?

  1. Metodiskie materiāli

  2. Garumu noteikšana, salīdzināšana un aprēķināšana

 4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?

  1. Metodiskie materiāli

  2. Skaitļu 10-100 decimālais sastāvs, lasīšana un pierakstīšana

  3. Skaitļu salīdzināšana

  4. Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana

 5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?

  1. Metodiskie materiāli

  2. Atņemšana 20 apjomā

  3. Viencipara skaitļa pieskaitīšana pie divciparu skaitļa 20 apjomā

  4. Viencipara skaitļu saskaitīšana, ja rezultāts pārsniedz 10

 6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?

  1. Divu lielumu salīdzināšana 20 apjomā

  2. Sadzīves situāciju uzdevumi, kuru atrisināšanai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā

 7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?

  1. Nauda (eiro, cents)

  2. Garuma mērīšana (cm, dm, m)

  3. Laika mērīšana/skaitīšana

  4. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā

  5. Saskaitīšana un atņemšana sadzīves situācijās

 8. Kā apraksta un veido figūras?

4. klase

 1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?

  1. Pirmais tūkstotis (atkārtojums)

  2. Četrciparu skaitļi

  3. Četrciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

 2. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?

  1. Divcipara skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli

  2. Divciparu skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

  3. Trīsciparu skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

  4. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli

 3. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?

  1. Daļas, to novietojums uz skaitļu taisnes

  2. Daļu salīdzināšana

7. klase

 1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

  1. Kopu teorijas elementi

  2. Informācijas strukturēšana, pilnā pārlase. Izlašu veidošana un raksturošana

  3. Kombinatorikas teorijas elementi

  4. Varbūtības teorijas elementi

 2. Kā definē ģeometriskas figūras?

  1. Punkts un taisne

  2. Leņķi un to veidi

  3. Stars un nogrieznis

  4. Vienādas figūras. Nogriežņa garums.

  5. Riņķa līnija un riņķis

 3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?

  1. Sakarības

 4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

  1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni. Lineāra funkcija

  2. Funkcijas pētīšana

 5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?

  1. Triju punktu novietojums plaknē.Trijstūra jēdziens. Trijstūra veidi

  2. Trijstūra mediāna, bisektrise un augstums

  3. Trijstūra vienādības pazīmes

 6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?

  1. Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem. Trijstūra īpašības un pazīmes

  2. Trīs taišņu novietojums plaknē

  3. Trijstūra leņķu summa

 7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?

  1. Algebriskas izteiksmes vērtība

  2. Lineāras algebriskas izteiksmes

  3. Iekavu atvēršana. Zīmes ienešana iekavās

 8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

  1. Lineārs vienādojums un tā atrisināšana

  2. Lineāra vienādojuma lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā

 9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

  1. Skaitliskas nevienādības, to risināšana. Intervāli

  2. Lineāras nevienādības. Intervāli

  3. Lineāru nevienādību lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 4. klase

 4. 7. klase