Teorija

Uzdevumi

1. Leņķim atbilstošā kvadranta noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pozitīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Negatīvie leņķi vienības riņkī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Sinusa un kosinusa platam leņķim vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sinusa un kosinusa vērtību noteikšana uz asīm

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pagrieziens (2018.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Pagrieziens (2016. gada eksāmens)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trigonometrisko vērtību salīdzināšana (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kosinusu vērtības (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Vienības riņķa vērtības (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Četrstūra leņķi (2017.g. eksāmens)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Vienības riņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem