Šo portālu www.uzdevumi.lv, turpmāk – Portāls, uztur un administrē SIA „Uzdevumi.lv”, reģ.Nr.: 40103604434, adrese: Rīga, Audēju iela 8, LV-1050, e-pasts: info@uzdevumi.lv, tālrunis: +371 67616191. 

Reģistrējoties portālā www.uzdevumi.lv un izmantojot tajā ievietotos materiālus un pieejamos pakalpojumus, lietotājs piekrīt Portāla noteikumiem. Gadījumā, ja lietotājs nepiekrīt noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.uzdevumi.lv, kā arī neizmantot tajā ievietotos materiālus un piedāvātos pakalpojumus.

1. Lietošanas noteikumi
2. Privātuma politika
3. Privātuma politika pretendentiem
4. Sīkdatņu izmantošanas noteikumi