Uzdevumi.lv

— digitāls mācību

līdzeklis

Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā teoriju, uzdevumus un testus 1.-12. klases mācību priekšmetos. Portāla saturu atbilstoši Latvijas izglītības standartiem izstrādā mācību priekšmetu skolotāji un materiālu bāze tiek regulāri atjaunota un papildināta.

Katram uzdevumam portālā ir izveidoti vairāki varianti un atbilžu skaidrojumi, kas palīdz bērnam apgūt tēmas un nodrošina pašvadītu mācību procesu. Uzdevumi.lv tāpat piedāvā valsts pārbaudes darbu treniņuzdevumus, kas sniedz atbalstu bērnam pirms diagnosticējošajiem darbiem un eksāmeniem.

Skolotājs portālā var veidot un nosūtīt skolēniem tiešsaistes mājasdarbus un pārbaudes darbus, bet vecāki - sekot līdzi bērna progresam un rezultātiem mācībās.

Kas ir Uzdevumi.lv?
Sabiedrotais skolotājiem
Vienkāršo un modernizē skolotāju dar­bu un uzlabo skolēnu sekmes. Palīgs uzdevumu risinājuma gaitas skai­drošanai klasē. Elektronisku pār­baudes darbu un mājasdarbu izveide. Automatizēts vērtēšanas pro­cess un vērtējumu pārnešana uz E-klasi un Mykoob.
Palīgs skolēniem
Patstāvīga neizprasto un neiespēto tēmu apgūšana. Gatavošanās ies­kaitēm un Valsts pārbaudes dar­biem. Mācīšanās no savām kļūdām un sekmju uzlabošana.
Atbalsts vecākiem
Palīdz bērnam izpildīt mājasdarbus un sagatavoties ieskaitēm. Informē vecākus, ko, cik ilgi un cik sekmīgi bērns mācījies portālā. Iespēja saņemt paziņojumus par bērna rezultātiem un atvēlēto laiku mācībām, kā arī skolotāja uzdotajiem mājasdarbiem.
Fakti
10 000 000
uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos
460 000
reģistrētu skolotāju, skolēnu un vecāku
600
skolām Latvijā līgums ar Uzdevumi.lv
Misija
Padarīt mācību procesu aizraujošu
Palīdzēt skolēniem uzlabot zināšanas
Atvieglot skolotāja darbu
Izaugsme
2007
Sākts darbs pie "Genexis" izstrādes. Sistēma nodrošina uzdevumu veidošanu un publicēšanu vairākās ģenerācijās.
2009
Darbu uzsāk Uzdevumi.lv - izglītības portāls, kurā iespējams trenēties skolas mācību tēmās, kas atbilst Latvijas izglītības standartiem.
2010
Uzsākta savstarpēja sadarbība ar skolvedības sistēmu E-klase.
2014
Darbu uzsāk Uzdevumi.lv jaunā versija - vēl izskatīgāk, vēl kvalitatīvāk un vēl parocīgāk.
2016
Uzsākta sadarbība ar VISC. Pirmo reizi diagnosticējošais darbs 10. klasēm aizvadīts tiešsaistē - Uzdevumi.lv platformā
2017
Uzdevumi.lv piedāvā iespēju diagnosticējošo darbu dabaszinībās 6. klasei organizēt tiešsaistē. Darbam piesakās 206 Latvijas skolas.
2019
Turpinās veiksmīga sadarbība ar VISC. Tiešsaistē tiks organizēts arī diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei. Pilotprojektā piedalās 251 skola.
MŪSU KLIENTI
Uzdevumi.lv var lepoties ar klientu uzticību visā Latvijas teritorijā. Portālā reģistrējušies jau vairāk nekā 90% skolēnu.
Mūsu komanda

Edgars Škutāns

direktors

Evija Vērzemniece

portāla vadītājs

Sintija Šalajeva

projektu vadītājs

Juta Saulīte

мārketinga speciālists

Jānis Zariņš

pārdošanas vadītājs

Normunds Vilce

pārdošanas speciālists

Elgars Škutāns

pārdošanas speciālists

Laura Vītola

klientu apkalpošana

Madara Vingre

redakcijas vadītājs

Skolotāji un autori
satura izstrādātāji

Mūsu partneri
 
SIA Uzdevumi.lv ir noslēdzis 2016.gada 13.aprīlī līgumu Nr.SKV-L-2016/19 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds
SIA Uzdevumi.lv 2019. gada novembrī uzsāk projekta “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde Uzdevumi.lv modernizācijai” (Nr.8.3.1.2/19/A/005) īstenošanu. Projekta ietvaros tiek izstrādāti mūsdienīgi, inovatīvi un ar interaktivitāti pielietojami mācību materiāli. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu 70% apmērā, bet 30% Uzdevumi.lv iegulda no saviem finanšu līdzekļiem.
Kontakti
Darba laiks:
Plkst. 9:00-17:00 Pirmdiena — Piektdiena
Rekvizīti:
SIA "Uzdevumi.lv" Reģ. nr.: LV40103604434 Jur. adrese: Audēju iela 8, Rīga, LV-1050
AS Swedbank LV33HABA0551034518910 AS SEB banka LV23UNLA0050019902606
E-pasta adrese:
info@uzdevumi.lv
Tālrunis:
+ 371 67616191