Salacgrīvas vidusskolas direktore: Mūsdienu izglītības sistēma nav iedomājama bez digitāliem mācību resursiem

Par Uzdevumi.lv partneri Salacgrīvas novads kļuva pirms četriem gadiem, kad atsaucās uz Liepupes pamatskolas vēlmi digitālo mācību līdzekli iekļaut un izmantot mācību procesā. Divus gadus vēlāk novada atbalstu portāla pilnvērtīgai izmantošanai lūdza arī Salacgrīvas vidusskola. Tieši šī mācību iestāde pēc sadarbības uzsākšanas kļuvusi par novada aktīvāko skolu, turklāt uzlabojušies rezultāti gan elektronisko pārbaudes darbu izveidē skolotājiem, gan Virtuālās skolas uzdevumu izpildē skolēniem.

Turpinājumā par novada atbalstu skolai un Uzdevumi.lv nozīmi mācību procesā sarunājamies ar Salacgrīvas vidusskolas direktori Sanitu Šlekoni.

 

Kā uzzinājāt par Uzdevumi.lv?

Par portālu Uzdevumi.lv uzzināju interneta vidē, kā arī – ieklausoties citu izglītības iestāžu kolēģu ieteikumos.
 

Kāpēc nolēmāt ieviest Uzdevumi.lv izmantošanu skolā?

Uzdevumi.lv ieviešanu Salacgrīvas vidusskolā ietekmēja vairāki faktori – citu skolu kolēģu pozitīvās atsauksmes, portāla pārstāvja Jāņa Zariņa pārliecinošā prezentācija un fakts, ka mūsdienu izglītības sistēma nav iedomājama bez digitāliem mācību resursiem.
 

Kā Jūs kopumā vērtējat digitālu mācību līdzekļu izmantošanu mācību procesā?

Digitālie mācību līdzekļi ir pozitīvi vērtējams papildresurss, kas atvieglo gan skolēnu, gan skolotāju ikdienas darbu. Jauniešiem šķiet aizraujošāk pildīt uzdevumus digitālā vidē. Šī ir arī laba alternatīva citādākā veidā apgūt mācību vielu, iespēja izvēlēties atšķirīga sarežģītības līmeņa uzdevumus un aplūkot uzdevumu izpildes skaidrojumu.
 

Jūsu skolas pedagogi ir veiksmīgi apguvuši portāla izmantošanu Uzdevumi.lv rīkotajās apmācībās. Vai apmācības palīdzēja skolotājiem izprast portāla darbību un iespējas to izmantot mācību procesā? 

Jā, šādas apmācības bija noderīgas, lai efektīvāk izmantotu visas portāla piedāvātās iespējas.
 

Kā portāls Uzdevumi.lv ir ietekmējis/mainījis skolotāju darbu?

Skolotāji arvien vairāk izmanto šo portālu, veidojot gan mājasdarbus, gan pārbaudes darbus. Bieži portālā pieejamā informācija tiek izmantota mācību stundās, skaidrojot mācību vielu.
 

Kāda ir skolēnu attieksme pret Uzdevumi.lv?

Skolēni priecājas par iespēju izpildīt pārbaudes darbus elektroniskā vidē. Arvien vairāk pieaug to skolēnu skaits, kuri individuāli mācās šajā portālā, papildus nostiprinot mācību stundās iegūtās zināšanas.
 

Kādā formātā skolēni labprātāk pilda mājasdarbus - digitāli vai uz papīra?

Grūti pateikt – kādam ierastāks šķiet variants izpildīt mājasdarbu burtnīcā, citi priecājas par iespēju to izdarīt interneta vidē.
 

Kā skolēni vērtē iespēju uzreiz pēc pārbaudes darba vai mājasdarba izpildes portālā Uzdevumi.lv redzēt savu vērtējumu?

Paldies par šādu opciju! To novērtē gan skolēni, gan skolotāji.
 

Pastāstiet, lūdzu, par savu pieredzi, kā Jums izdevās piesaistīt finansējumu pilnvērtīgai piekļuvei Uzdevumi.lv sniegtajiem pakalpojumiem skolēniem un skolotājiem!

Skola saņem lielu domes atbalstu. Arī portāla Uzdevumi.lv pakalpojumus skolēniem un skolotājiem apmaksā Salacgrīvas novada dome.
 

Vai iesakāt izmantot Uzdevumi.lv arī citām skolām?

Jā, noteikti iesaku šo portālu izmantot arī citām skolām. Tā ir jauna iespēja skolēniem ērtā, saprotamā veidā nostiprināt zināšanas, bet skolotājiem – iespēja modernizēt mācību procesu un atvieglot ikdienas darbus.

 

 

 

publicēts: