atbalsts
mācībās
skolēniem
un vecākiem
Portāls Uzdevumi.lv paskaidros Jūsu bērnam jebkuru uzdevumu un palīdzēs sagatavoties ieskaitēm, kā arī informēs Jūs par bērna sasniegumiem un progresu skolas mācību priekšmetos.
reģistrēties kā vecākam
Esiet informēts
par bērna mācību procesu!

Vecāki var ērti sekot līdzi mācību procesam un palīdzēt bērnam uzlabot rezultātus, balstoties uz portāla sniegtajiem ieteikumiem.

Vecāki saņem noderīgu informāciju par bērnam uzdotajiem pārbaudes darbiem un iespējamām problēmām tēmu apguvē.

Bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, ir nepieciešama vecāku atļauja izmantot portālu. Atļauju vecāks piešķir reģistrējoties portālā.

Kas palīdzēs
uzlabot bērna atzīmes?

Bērnam savā profilā ir iespēja apgūt teoriju un pildīt uzdevumus sadaļā "Virtuālā skola", kur pieejami materiāli 1.-12. klases mācību priekšmetos.

Jūs kā vecāks varat sekot līdzi bērna rezultātiem sadaļā "Mani bērni" un saņemt bezmaksas automātiskas atskaites par Jūsu bērna mācību progresu portālā.

Vecāks no sava profila var bērnam pieslēgt un kontrolēt PROF pakalpojumu, kas katram uzdevumam portālā sniegs skaidrojumu un palīdzēs skolēnam patstāvīgi apgūt mācību vielu.

Papildus atbalsts
- PROF pieslēgums
Labākiem rezultātiem bērna profilam ir iespējams pieslēgt pakalpojumu PROF.

Ko bērnam sniedz PROF?

Pareizās atbildes visiem uzdevumiem Virtuālajā skolā

Skaidrojumu uzdevumiem, kurus bērns neizprot

Piekļuvi diagnosticējošo darbu un eksāmenu treniņuzdevumiem

reģistrēties kā vecākam Man jau ir vecāka profils