1. klase

 1. Kā izstāsta un parāda: cik, kur, kāds?

  1. Skaits, skaitīšana. Skaitlis un tā attēlošana, cipari

  2. Priekšmetu un skaitļu virknes

  3. Figūras (līnija, daudzstūris, riņķis)

  4. Ģeometrisku objektu raksturošana, salīdzināšana, grupēšana

  5. Objektu novietojums un virzieni plaknē, telpā.

 2. Cik kopā, cik palika?

  1. Skaitļa sastāvs. Tā vizualizēšana, pierakstīšana

  2. Saskaitīšana un atņemšana 10 apjomā

 3. Kā mēra garumus un kā iegūst simetrisku figūru?

  1. Garumu noteikšana, salīdzināšana un aprēķināšana

 4. Kā pieraksta un salīdzina skaitļus, kuri ir lielāki nekā 10?

  1. Skaitļu 10-100 decimālais sastāvs, lasīšana un pierakstīšana

  2. Skaitļu salīdzināšana

  3. Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana

 5. Kā saskaita un atņem skaitļus, kuri lielāki nekā 10?

  1. Atņemšana 20 apjomā

  2. Viencipara skaitļa pieskaitīšana pie divciparu skaitļa 20 apjomā

  3. Viencipara skaitļu saskaitīšana, ja rezultāts pārsniedz 10

 6. Ko nozīmē “par tik vairāk”, “par tik mazāk”?

  1. Divu lielumu salīdzināšana 20 apjomā

  2. Sadzīves situāciju uzdevumi, kuru atrisināšanai izmanto saskaitīšanu un atņemšanu 20 apjomā

 7. Kur sastopamies ar lieliem skaitļiem?

  1. Nauda (eiro, cents)

  2. Garuma mērīšana (cm, dm, m)

  3. Laika mērīšana/skaitīšana

  4. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā

  5. Saskaitīšana un atņemšana sadzīves situācijās

2. klase

 1. Kā grupē objektus?

 2. Kā nosaka dažādus garumus?

 3. Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?

  1. Saskaitīšana un atņemšana 20 apjomā. Sadzīves situācijas

  2. Saskaitīšana un atņemšana 100 apjomā. Sadzīves situācijas

4. klase

 1. Kā saskaita un atņem daudzciparu skaitļus?

  1. Pirmais tūkstotis (atkārtojums)

  2. Četrciparu skaitļi

  3. Četrciparu skaitļu saskaitīšana un atņemšana

 2. Kā daudzciparu skaitļus reizina un dala ar viencipara skaitli?

  1. Divcipara skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli

  2. Divciparu skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

  3. Trīsciparu skaitļa dalīšana ar viencipara skaitli

  4. Trīsciparu skaitļa reizināšana ar viencipara skaitli

 3. Kā salīdzina, saskaita un atņem daļskaitļus?

  1. Daļas, to novietojums uz skaitļu taisnes

  2. Daļu salīdzināšana

5. klase

 1. Kā dažādi pieraksta naturālos skaitļus?

  1. Naturālo skaitļu pieraksts decimālajā sistēmā

  2. Citas naturālo skaitļu pieraksta sistēmas

  3. Naturālu skaitļu noapaļošana

  4. Saskaitīšanas un atņemšanas lietojums jaunās situācijā

 2. Kā lieto skaitļa sadalīšanu reizinātājos?

  1. Reizināšana un dalīšana

  2. Kāpināšana

 3. Kā skaidro un lieto daļas pamatīpašību?

  1. Parastās daļas jēdziens

  2. Daļu paplašināšana un saīsināšana

  3. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja saucēji vienādi

  4. Daļu saskaitīšana un atņemšana, ja dažādi saucēji

7. klase

 1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

  1. Kopas, darbības ar tām

  2. Informācijas strukturēšana, pilnā pārlase

  3. Izlašu veidošana, raksturošana, izlašu skaita noteikšana

  4. Varbūtība un tās lietojumi

 2. Kā definē ģeometriskas figūras?

  1. Ģeometrisko figūru definēšana un attēlošana

  2. Vienādas figūras. Nogriežņa garums un tā aprēķināšana

  3. Divu taišņu novietojums plaknē

 3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?

  1. Sakarības

 4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

  1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni. Lineāra funkcija

  2. Lineāras funkcijas īpašības

 5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?

  1. Triju punktu novietojums plaknē.Trijstūris

  2. Vienādi trijstūri, vienādības pazīmes

  3. Nogriežņa vidusperpendikuls un raksturīgie nogriežņi trijstūrī

 6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?

  1. Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem. Trijstūra īpašības un pazīmes

  2. Trīs taišņu novietojums plaknē

  3. Trijstūra leņķu summa

 7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?

  1. Skaitliskas un algebriskas izteiksmes. Algebriskas izteiksmes vērtība

  2. Algebrisku izteiksmju pārveidojumi

  3. Identiski vienādas izteiksmes

 8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

  1. Lineārs vienādojums un tā atrisināšana

  2. Lineāra vienādojuma lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā

 9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

  1. Izteiksmju salīdzināšana

  2. Nevienādība un tās atrisinājums

  3. Nevienādību lietošana

8. klase

 1. Kā matemātiski raksturo un analizē datus?

  1. Datu ieguve, apkopošana un attēlošana

  2. Datu sakārtošana un statistiskie rādītāji

 2. Kā skaidro un lieto pakāpi ar veselu kāpinātāju?

  1. Pakāpes

 3. Kā rīkojas, ja skaitli nevar pierakstīt kā daļu?

  1. Skaitļu precīzās vērtības tuvinājumi. Racionāli un iracionāli skaitļi

  2. Aritmētiskā kvadrātsakne

  3. Aritmētiskās kvadrātsaknes īpašības

Matemātika I

 1. Vektori un kustība

  1. Vektori ģeometriskā formā

  2. Vektori koordinātu formā plaknē un telpā

 2. Līnijas vienādojums

  1. Attālums starp diviem punktiem

  2. Lineāra funkcija

  3. Taisnes vienādojums

  4. Nevienādība ar 2 mainīgajiem

  5. Vienādojums ar 2 mainīgajiem. Riņķa līnijas vienādojums

 3. Kombinatorika un varbūtība

  1. Kopas. Darbības ar kopām

  2. Kombinatorika

  3. Varbūtību teorijas elementi

  4. Nesavienojami, neatkarīgi notikumi. Nosacītā varbūtība

 4. Statistika

  1. Populācija, izlase un dati. Vidējie lielumi

  2. Izkliedes mēri, datu grafiska attēlošana

 5. Daļveida funkcija un algebriskas daļas

  1. Racionālas algebriskas izteiksmes

  2. Algebriski vienādojumi

  3. Algebriskas daļas. Definīcijas kopa

  4. Algebrisku daļu saīsināšana un paplašināšana

  5. Identitāte. Zīmju maiņas likums

  6. Algebrisko daļu reizināšana, dalīšana, kāpināšana

  7. Algebrisko daļu saskaitīšana un atņemšana

 6. Daļveida vienādojumi un nevienādības

  1. Daļveida vienādojumi teksta uzdevumos

  2. Lineāras nevienādības un kvadrātnevienādības. Atkārtojums

  3. Daļveida nevienādības

 7. Sinusa un kosinusa funkcijas

  1. Sakarības taisnleņķa trijstūrī. Atkārtojums

  2. Pagrieziena leņķa sinuss un kosinuss

  3. Sinusu un kosinusu teorēma

  4. Trigonometriskās funkcijas, to īpašības

 8. Trigonometriskās izteiksmes un vienādojumi

  1. Trigonometriskās izteiksmes un pamatidentitāte

  2. Argumentu summas un divkāršā argumenta formulas

  3. Trigonometriskie pamatvienādojumi

  4. Sadalīšana reizinātājos un substitūcijas metode

Matemātika II

 1. Matemātiskā indukcija

  1. Matemātiskās loģikas elementi

  2. Matemātiskās indukcijas princips. MIP

 2. Atvasinājums un tā lietojums

  1. Robeža

  2. Atvasinājums

 3. Trigonometrija II

  1. Tangenss un kotangenss

  2. Trigonometriskie vienādojumi

Noslēguma testi

 1. 1. klase

 2. 2. klase

 3. 4. klase

 4. 7. klase