10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Daļskaitlis kā pamatdaļu summa

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daļskaitlis kā vienādu saskaitāmo summa

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Pamatdaļu summa, izteikta kā reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Daļa kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Skaitļu taisne. Daļa kā pamatdaļu summa

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Vesela skaitļa un daļas reizinājums uz skaitļu taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Skaitļu taisne. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Skaitļu taisne. Veido izteiksmi!

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums - īsta vai neīsta daļa

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Izteiksme ar nezināmo skaitli

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Nezināmais veselais skaitlis nevienādībā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Pareiza vai nepareiza izteiksme?

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vesela skaitļa un daļas reizinājums teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Divu darbību teksta uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts daļa

Grūtības pakāpe: augsta

1

Testi

1. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums uz skaitļu tasines

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Nezināmā daļskaitļa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem