Teorija

Uzdevumi

1. Daļas saskaitīšana ar vienādiem saucējiem pēc shematiskā zīmējuma

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Daļas aprēķināšana pēc shematiskā zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Skaitlis 1 kā daļu summa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Daļas papildināšana līdz 1

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Skaitļa 1 un daļas starpība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Daļas aprēķināšana - saskaitīšana, ja vienādi saucēji

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Daļas aprēķināšana - atņemšana, ja vienādi saucēji

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Nezināmā daļas lieluma noteikšana darbībās ar saskaitīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Daļu nezināmo darbības locekļu un darbību vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Nezināmā daļas lieluma noteikšana darbībās ar atņemšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Daļskaitļi ar dažādiem saucējiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Daļu saskaitīšana ar dažādiem saucējiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Daļas teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Nezināmā daļas lieluma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem