Teorija

Uzdevumi

1. Daļu salīdzināšana attēlā

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daļu salīdzināšana ar vienādiem saucējiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Daļas noteikšana un salīdzināšana veselā skaitlī

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Daļu salīdzināšana dažadām daļām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Daļu noteikšana un salīdzināšana teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Daļu salīdzināšana uz skaitļu ass

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Daļas noteikšana pēc to lieluma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Daļu salīdzināša pēc to lieluma

Grūtības pakāpe: augsta

5
9. Pamatdaļa no skaitļa simtos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pamatdaļa no garuma, laukuma mēriem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Daļas noteikšana no vesela skaitļa

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Daļa no vesela skaitļa uzdevumā

Grūtības pakāpe: augsta

1
13. Pamatdaļa no neliela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Pamatdaļu uzrakstīšana un salīdzināšana teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Daļu salīdzināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem