Teorija

Uzdevumi

1. Nogriežņa sadalīšana daļās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Daļas novietojums uz skaitļu taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Daļas attēlošana ar attēlu uz skaitļu taisnes

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daļskaitļu virkne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Daļas noteikšana nogrieznī

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Vienādas daļas (pēc lieluma)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Līdzvērtīgas daļas

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Saucēja un skaitītāja nosaukšana

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Daļas atpazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Daļas. Naudas vienība

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Daļas noteikšana no zīmējuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Daļas figūrās

Grūtības pakāpe: zema

3
13. Daļas. Tilpums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Daļas noteikšana un salīdzināšana

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Daļas noteikšana figūrās un uz taisnes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Daļas. Kalendārs

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 15. uzdevums. Daļas jēdziens

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Daļas, to novietojums uz skaitļu taisnes I

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem