Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas jēdziens. Daļa, nosaukums un pieraksts Daļa, nosaukums un pieraksts.
2. Noderīgo lietu stūrītis. Daļas Skolēniem ir iespēja trenēties un pārbaudīt savas zināšanas un prasmes spēlējot interaktīvas uzdevumus par daļām. Skolotājs var izmantot mācību stundā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņa sadalīšana daļās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, cik daļās ir sadalīts dotais nogrieznis, un kāda daļa ir vai nav iekrāsota nogrieznī.
2. Daļas novietojums uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, kādiem skaitļiem jābūt pie tukšajām iedaļām.
3. Daļas attēlošana ar attēlu uz skaitļu taisnes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ievieto attēlu, kas raksturo daļu uz skaitļu taisnes.
4. Daļskaitļu virkne 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izpēta, kāda sakarība tiek izmantota katras daļskaitļu rindas pierakstā un turpina daiļskaitļu virkni.
5. Daļas noteikšana nogrieznī 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka skaitli, ja dota daļa.
6. Vienādas daļas (pēc lieluma) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina, kā vienu un to pašu lielumu pierakstīt ar dažādām (pēc lieluma vienādām) daļām.
7. Līdzvērtīgas daļas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kā vienu un to pašu lielumu pierakstīt ar dažādām (pēc lieluma vienādām) daļām.
8. Saucēja un skaitītāja nosaukšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prasme nosaukt daļas skaitītāju un saucēju.
9. Daļas atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noska un pieraksta daļu.
10. Daļas. Naudas vienība 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Izsaka naudas vienību smalkākās naudas vienībās, nosaka daļu un aprēķina.
11. Daļas noteikšana no zīmējuma 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prasme noteikt skaitītāju un saucēju (šokolādes).
12. Daļas figūrās 1. izziņas līmenis zema 3 p. Daļas saskatīšana figūrās
13. Daļas. Tilpums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, cik daļās ir sadalīta dotā venība, un kāda daļa ir norādīta uz taisnes.
14. Daļas noteikšana un salīdzināšana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka, kāda daļa ir no visa kopējā daudzuma un salīdzina vairāk/mazāk.
15. Daļas noteikšana figūrās un uz taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka, kāda daļa ir no visa kopējā daudzuma un salīdzina vairāk/mazāk.
16. Daļas. Kalendārs 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka dienu skaitu, daļu no kopējā dienu skaita.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 15. uzdevums. Daļas jēdziens Citi zema 1 p. Nosaka dotās pamatdaļas lielumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas novietojums uz skaitļu taisnes ar attēliem Citi vidēja 2 p. Nosaka parasto daļu uz uzdotas vai daļēji dotas skaitļu taisnes ar attēliem.
2. Daļas skaitītāja un saucēja aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Uzraksta daļu atbilstoši nosacījumiem.
3. Daļas noteikšana un salīdzināšana figūrās Citi vidēja 3 p. Nosaka, kāda daļa ir no visa kopējā daudzuma un salīdzina vairāk/mazāk.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas, to novietojums uz skaitļu taisnes I 00:25:00 vidēja 13 p. Nosaka, cik daļās ir sadalīts dotais nogrieznis, un kāda daļa ir vai nav iekrāsota nogrieznī. Nosaka, kādiem skaitļiem jābūt pie tukšajām iedaļām, pieraksta vienu un to pašu lielumu pierakstīt ar dažādām (pēc lieluma vienādām) daļām.Nosaka, kāda daļa ir no visa kopējā daudzuma un salīdzina vairāk/mazāk.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas un to novietojums uz skaitļu taisnes II 00:25:00 vidēja 14 p. Izpēta kāda sakarība tiek izmantota katras daļskaitļu rindas pierakstā un turpina daiļskaitļu virkni. Nosaka skaitli, ja dota tā daļa, ievieto attēlu, kas raksturo daļu uz skaitļu taisnes. Mācās vienu un to pašu lielumu pierakstīt ar dažādām (pēc lieluma vienādām) daļām.