Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu salīdzināšana Salīdzina daļas, kam ir vienādi saucēji, cenšas veidot paskaidrojošus spriedumus, izmanto modeļus, piemēram, sloksnītes, kas sadalītas vienādās daļās atbilstoši saucējam.
2. Noderīgo lietu stūrītis. Daļu salīdzināšana Skolēniem ir iespēja trenēties un pārbaudīt savas zināšanas un prasmes spēlējot interaktīvas uzdevumus par daļu salīdzināšanu. Skolotājs var izmantot mācību stundā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana attēlā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vērojo attēlus, prot salīdzināt daļas, kurām ir vienādi saucēji.
2. Daļu salīdzināšana ar vienādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot salīdzināt daļas, kam ir vienādi saucēji. Prot uzrakstīt dotās daļas.
3. Daļas noteikšana un salīdzināšana veselā skaitlī 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka daļas veselā skaitlī un salīdzina. Zina, ka lielāka ir tā daļa, kurai ir lielāks skaitītājs.
4. Daļu salīdzināšana dažadām daļām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzinātu daļas ar dažādiem saucējiem,kas attēlotas zīmējumā. Prot pierakstīt attēloto daļu.
5. Daļu noteikšana un salīdzināšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka, kāds skaitlis ir dotā daļa. Atrod atbilstošu attēlu.
6. Daļu salīdzināšana uz skaitļu ass 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka katrai daļai ir noteikta vieta uz skaitļu taisnes. Salīdzina daļas uz skaitļu taisnes, kuras par doto daļu ir lielākas vai mazākas.
7. Daļas noteikšana pēc to lieluma 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka lielāka ir tā daļa, kuras saucējs ir mazāks. Prot noteikt mazāko/lielāko daļu.
8. Daļu salīdzināša pēc to lieluma 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Zina, lai sakārtotu daļas pēc lieluma, jāpievērš uzmanība daļas saucējam.
9. Pamatdaļa no skaitļa simtos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt un pierkastīt daļu no skaitļa. Zina, ka daļa vienmēr ir mazākā kā vesels skaitlis.
10. Pamatdaļa no garuma, laukuma mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt daļu no dotās vienības (m,dm,c,ha). Izmanto modeļus, lai attēlotu daļu no skaitļa.
11. Daļas noteikšana no vesela skaitļa 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Vēro attēlu un nosaka, kāda daļa ir paņemta no veselā skaitļa. Prot spriest, analizēt, meklēt risinājumu dažādās situācijās.
12. Daļa no vesela skaitļa uzdevumā 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot spriest no beigām, analizēt, meklēt risinājumu.Vēro attēlu un nosaka, kāda daļa ir veselais skaitlis.
13. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina daļu no vesela skaitļa. Izmanto zīmējumu vai modeli. Mācās pierakstīt darbību. Teksta uzdevums ar vienu darbību.
14. Pamatdaļu uzrakstīšana un salīdzināšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido izpratni par pamatdaļu iegūšanu. Salīdzina pamatdaļas, aizpilda tabulu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nosaki vienādās daļas Citi augsta 3 p. Nosaka, kuras daļas savā starpā ir vienādas. Atrod attēlu un pieraksta daļas ar dažādiem saucējiem.
2. Daļu salīdzināšana ar skaitļiem Citi vidēja 1 p. Pamatdaļas (noteikt, kura lielāka). Skaidrojumā zīmējums.
3. Pamatdaļu salīdzināšana tekstā Citi augsta 3 p. Izpratne par pamatdaļu iegūšanu, salīdzināšanu. Prot salīdzināt daļas ar dažādiem saucējiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana I 00:30:00 vidēja 15 p. Vēro, salīdzina, uzraksta dotās daļas. Nosaka daļu no veselā skaitļa. Risina teksta uzdevums, pielietojot zināšana par daļām.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu salīdzināšana II 00:30:00 vidēja 19 p. Nosaka daļas veselā skaitlī un salīdzina un atrod atbilstošu attēlu.Salīdzina daļas uz skaitļu taisnes, nosaka mazāko/lielāko daļu.Nosaka daļu no mērvienībām.