Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu saskaitīšana un atņemšana ar vienādiem saucējiem Izprot daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšanas un atņemšanas principu. Saskaita un atņem daļas ar vienādiem saucējiem.
2. Daļas atņemšana no vesela skaitļa Izprot veselā skaitļa un daļu saistību. Pārveido veselo skaitli par neīstu daļu. No veselā skaitļa (jeb neīstas daļas) atņem daļu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas saskaitīšana ar vienādiem saucējiem pēc shematiskā zīmējuma 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzraksta daļu summu, kas apraksta doto shematisko zīmējumu.
2. Daļas aprēķināšana pēc shematiskā zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzraksta daļu un daļas summu, kas apraksta doto shematisko zīmējumu.
3. Skaitlis 1 kā daļu summa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izsaka skaitli 1 kā daļu summu divos dažādos veidos
4. Daļas papildināšana līdz 1 2. izziņas līmenis zema 1 p. Dotai daļai nosaka "papildinājumu" līdz 1 veselam.
5. Skaitļa 1 un daļas starpība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina skaitļa 1 un dotās daļas starpību.
6. Daļas aprēķināšana - saskaitīšana, ja vienādi saucēji 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaita daļas ar vienādiem saucējiem, vēro pierakstu, kurā darbības zīme ir novietota pret daļsvītru
7. Daļas aprēķināšana - atņemšana, ja vienādi saucēji 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atņem daļas ar vienādiem saucējiem, vēro pierakstu, kurā darbības zīme ir novietota pret daļsvītru
8. Nezināmā daļas lieluma noteikšana darbībās ar saskaitīšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita daļas ar vienādiem saucējiem.
9. Daļu nezināmo darbības locekļu un darbību vērtību aprēķināšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Risina darbību ķēdītes un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem.
10. Nezināmā daļas lieluma noteikšana darbībās ar atņemšanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem.
11. Daļskaitļi ar dažādiem saucējiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmantojot skaitļu taisni, salīdzina daļskaitļus ar dažādiem saucējiem, kuru vērtība ir vienāda.
12. Daļu saskaitīšana ar dažādiem saucējiem 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Izmantojot skaitļu taisni, secina, kāda ir daļu summa, ja saucēji nav vienādi.
13. Daļas teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ar shematisku zīmējumu modelē tādas sadzīves situācijas, kas skaitliski tiek raksturotas ar daļām.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas ar vienādiem saucējiem saskatīšana un atņemšana. Apgalvojumi Citi vidēja 1 p. Analizē dotus daļu saskaitīšanas, atņemšanas risinājumus, pamato to aplamību.
2. Daļu saskaitīšana ar vienādiem saucējiem teksta uzdevumā Citi augsta 1 p. Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem.
3. Likumsakarība skaitļu virknē Citi vidēja 2 p. Saskata likumsakarību skaitļu virknē, turpina to.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu ar vienādiem saucējiem saskaitīšana un atņemšana 00:20:00 vidēja 14 p. Spriež un nosaka darbības nezināmo lielumu situācijās, kurās jāsaskaita vai jāatņem daļas ar vienādiem saucējiem. Analizē dotus daļu saskaitīšanas, atņemšanas risinājumus, pamato to aplamību un iesaka labojumus.
2. Nezināmā daļas lieluma noteikšana 00:20:00 vidēja 10 p. Nosaka daļas nezināmo lielumu dažādās situācijās

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības ar daļām 00:20:00 vidēja 13 p. Izpilda darbības ar daļām dažādās situācijās