Teorija

Uzdevumi

1. Veselais un daļa

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Daļas aprēķināšana nogrieznī

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Pamatdaļu skaits veselajā

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Pamatdaļas vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Pamatdaļa no neliela skaitļa

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Pamatdaļa no laika vienībām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Pamatdaļas no laika vienībām teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Pamatdaļa no garuma, laukuma mēriem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Daļas vērtība ar garuma vienību pārveidošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Daļas vērtība no garuma mēriem. Tabula

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Daļa no neliela skaitļa teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Daļas vērtība no laukuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Pamatdaļa teksta uzdevumā par taisnstūra platumu

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Pamatdaļa no veselā

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Daļas vērtība dažādas sadzīves situācijās

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem