1. Veselo veido vairāki elementi, tos var parādīt un redzēt (atkārtojums no 3. klases)

  2. Veselo veido vairāki elementi, bet tiešā veidā tos nevar parādīt un redzēt