Daļas aprēķināšana no skaitļa
 
Maijai bija \(6\) plūmes. 12 no visām plūmēm viņa apēda.
YCUZD_230924_5487_meitene.svgYCUZD_230801_5370_1.svg
 
Saucējs (skaitlis \(2\)) norāda, cik vienādās daļās jāsadala visas plūmes.
1) \(6:2=3\) – tik plūmju ir vienā daļā.
 
Skaitītājs (skaitlis \(1\)) norāda, cik šādas daļas tika apēstas.
2) \(3·1=3\) – tik plūmes apēda Maija.
 
Kārlim bija \(8\) citroni. 24 no visiem citroniem viņš izmantoja sulas pagatavošanai.
YCUZD_230924_5487_zens.svgYCUZD_230801_5370_2.svg
 
Saucējs (skaitlis \(4\)) norāda, cik vienādās daļās jāsadala visas citroni.
1) \(8:4=2\) – tik citronu ir vienā daļā.
 
Skaitītājs (skaitlis \(2\)) norāda, cik šādas daļas tika izmantotas.
2) \(2·2=4\) – tik citronus izmantoja Kārlis.