10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas aprēķināšana no skaitļa Izprot, ka veselais var būt arī atsevišķu elementu kopums. Aprēķina daļas vērtību no vesela skaitļa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Veselais un daļa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina un saprot, kas ir veselais un, kas ir daļa.
2. Daļas aprēķināšana nogrieznī 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina daļu no garuma. Lasa, spriež un analizē uzdevuma tekstu.
3. Pamatdaļu skaits veselajā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, no cik daļām var sastāvēt veselais. Izsaka veselo kā dažādus daļskaitļus, kuru saucējs un skaitītājs ir vienādi.
4. Pamatdaļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina pamatdaļas vērtību no dotā lieluma.
5. Pamatdaļa no neliela skaitļa 2. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina pamatdaļu. Teksta uzdevums ar vienu darbību.
6. Pamatdaļa no laika vienībām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka daļu no stundas/min.
7. Pamatdaļas no laika vienībām teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prasme iegūt (2 darbības) un salīdzināt laika vienības.
8. Pamatdaļa no garuma, laukuma mēriem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka daļu no dotās vienības (m,dm,c,ha).
9. Daļas vērtība ar garuma vienību pārveidošanu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību, ja garuma mērvienības jāizsaka mazākās, lai varētu izpildīt dalīšanas darbību.
10. Daļas vērtība no garuma mēriem. Tabula 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Aprēķina daļas vērtību no garuma mērvienībām gan bez mērvienību pārveidošanas, gan ar pārveidošanu, nosaka attiecīgās mērvienības.
11. Daļa no neliela skaitļa teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt daļu no veselā.
12. Daļas vērtība no laukuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina pamatdaļas vērtību no dotā figūras laukuma. Aprēķina daļas vērtību no figūras laukuma.
13. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina pamatdaļas vērtību no skaitļa. Aprēķina taisnstūra platumu, ja tas izteikts kā daļa no garuma.
14. Pamatdaļa teksta uzdevumā par taisnstūra platumu 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina taisnstūra platumu, ja tas izteikts kā daļa no garuma. Salīdzina taisnstūra garumu un platumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vērtība no garuma Citi vidēja 1 p. Aprēķina daļas vērtību no garuma vienības
2. Pamatdaļa taisnstūra platuma aprēķināšanā. Perimetrs Citi augsta 2 p. Aprēķina taisnstūra platumu, ja tas izteikts kā daļa no garuma. Aprēķina visu taisnstūra perimetru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatdaļa no veselā 00:15:00 vidēja 14 p. Nosaka pamatdaļu no veselā.
2. Daļas vērtība dažādas sadzīves situācijās 00:15:00 vidēja 8 p. Nosaka pamatdaļas vērtību un aprēķina daļas vērtību dažādās sadzīves situācijās - TU, četrstūra platuma aprēķināšana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas vērtība 00:15:00 vidēja 10 p. Aprēķina daļas vērtību no dotā lieluma.