Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļa kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājums Izprot, ka daļu var pierakstīt kā pamatdaļu summu, savukārt šo summu var izteikt kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājumu.
2. Daļas reizināšana ar veselu skaitli Reizinot daļu ar veselu skaitli, zina,ka nepieciešams pareizināt tās skaitītāju ar šo skaitli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļskaitlis kā pamatdaļu summa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Daļskaitli izsaka kā pamatdaļu summu.
2. Daļskaitlis kā vienādu saskaitāmo summa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Saskaitot pamatdaļas, nosaka, cik reizes tās ir paņemtas.
3. Pamatdaļu summa, izteikta kā reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pamatdaļu summu izsaka kā pamatdaļas un skaitļa reizinājumu.
4. Daļa kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot, ka daļu var izteikt un pierakstīt kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājumu.
5. Skaitļu taisne. Daļa kā pamatdaļu summa 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka uz skaitļu taisnes daļskaitli kā pamatdaļu summu.
6. Vesela skaitļa un daļas reizinājums uz skaitļu taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka uz skaitļu taisnes atzīmēto daļskaitli, to sareizina ar veselu skaitli. Uzraksta izteiksmi un aprēķina rezultātu.
7. Skaitļu taisne. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uz skaitļu taisnes attēloto daļskaitli izsaka kā vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājumu.
8. Skaitļu taisne. Veido izteiksmi! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vērojot daļskaitļu modeļus uz skaitļu taisnes, veido izteiksmes ar reizināšanu.
9. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums - īsta vai neīsta daļa 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Vārdiskus nosacījumus raksta kā matemātisku izteiksmi, aprēķina rezultātu. Nosaka, vai rezultāts ir īsta vai neīsta daļa.
10. Izteiksme ar nezināmo skaitli 2. izziņas līmenis zema 1 p. Reizinājumā nosaka nezināmo skaitli - veselo skaitli.
11. Nezināmais veselais skaitlis nevienādībā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo veselo skaitli nevienādība, kur rezultāts ir mazāks par vienu veselu.
12. Pareiza vai nepareiza izteiksme? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sareizina veselu skaitli ar pamatdaļu. Nosaka, vai iegūtais rezultāts ir īsta vai neīsta daļa, vai dotā izteiksme ir pareiza vai nepareiza.
13. Vesela skaitļa un daļas reizinājums teksta uzdevumā 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risinot teksta uzdevumus, veselu skaitli reizina ar pamatdaļu sadzīviskās situācijās.
14. Divu darbību teksta uzdevums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Risina divu darbību teksta uzdevumus, kas ietver vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājumu un daļskaitļu atņemšanas darbību.
15. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts daļa 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot no vesela skaitļa un īstas daļas iegūt nesaīsināmu, īstu daļu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļskaitlis - nezināmais Citi vidēja 1 p. Izteiksmē vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājumā nosaka nezināmo daļskaitli.
2. Teksta uzdevums - vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums Citi vidēja 1 p. Reizina veselu skaitli ar pamatdaļu sadzīviskās situācijās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums uz skaitļu tasines 00:15:00 vidēja 7 p. Izprot vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājumu modelējot to uz skaitļu taisnes.
2. Nezināmā daļskaitļa noteikšana 00:15:00 vidēja 5 p. Aprēķina un nosaka izteiksmē nezināmo darbības locekli

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vesela skaitļa un pamatdaļas reizinājums 00:15:00 vidēja 9 p. Reizina veselu skaitli ar pamatdaļu, izprot, ka, lai iegūtu reizinājumu, reizina veselu skaitli un skaitītāju. Izprot, ka daļskaitli var izteikt kā skaitītāja un pamatdaļas reizinājumu.