Teorija

Uzdevumi

1. Riņķa leņķu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Leņķi riņķī. Formulas ar vārdiem

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Ievilkts un centra leņķis

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Hordas - pieskares leņķis. Pierādījums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Leņķis starp divām pieskarēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Leņķis starp pieskari un sekanti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Iekšējā leņķa formulas pierādījums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Leņķis starp hordām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Leņķis starp sekantēm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Trijstūra leņķi un riņķa loki

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Divu krustisku hordu sakarības pierādījums

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Divu hordu krustošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pieskaru īpašības izmantošana

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Sekantes - pieskares īpašība

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Pierādījuma uzdevums par taisnleņķa trapeci

Grūtības pakāpe: augsta

6

Testi

1. Riņķa leņķi un nogriežņi figūrās

Grūtības pakāpe: augsta

10

Materiāli skolotājiem