Teorija

Uzdevumi

1. Pierāda Pitagora teorēmu

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Pitagora teorēma sadzīves situācijā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Pierāda kosinusa teorēmu

Grūtības pakāpe: augsta

5
4. Patvaļīga trijstūra leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Eiklīda formulas I

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Eiklīda formula II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Eiklīda formulas pielietojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Trijstūra bisektrises īpašība I

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Trijstūra bisektrises īpašības pierādījums

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Trijstūra bisektrises īpašība II

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Trijstūra bisektrises īpašība III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Mediānas īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Vienlielu trijstūru laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Trijstūra leņķis no laukuma

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Hērona formula

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Trijstūra augstums no laukuma

Grūtības pakāpe: vidēja

5
17. Trijstūris un riņķis. Apgalvojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Apvilktas riņķa līnijas rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Taisnleņķa trijstūra R un r

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Patvaļīga trijstūra S, R, r

Grūtības pakāpe: vidēja

3
21. Horda un rādiuss

Grūtības pakāpe: augsta

1
22. Trijstūrī ievilkta kvadrāta perimetrs

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Vienādojuma sastādīšana planimetrijā

Grūtības pakāpe: augsta

11
2. Pierādījumi par trijstūri

Grūtības pakāpe: augsta

9

Materiāli skolotājiem