MATEMĀTIKA II kursa uzziņu materiāls uz 4 lapaspusēm - Formulu lapa (matemātikas eksāmens, augstākais līmenis)
 
planimetrijaII.png
 
MATEMĀTIKA II  eksāmenā varēs izmantot arī MATEMĀTIKA I formulu lapu.
 
plakneI.png
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas