ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"
  1. Ar riņķa līniju saistītie leņķi un nogriežņi

  2. Sakarības trijstūros

  3. Sakarības četrstūros

  4. Sakarības daudzstūros, regulāros daudzstūros

  5. Ģeometriskie pārveidojumi