Teorija

Uzdevumi

1. Paralēlās pārneses vektors

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nogriežņa garums

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Vektora paralēlā pārnese

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Paralēlās pārneses parametrs

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Aksiālā simetrija figūrās

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Parabolas aksiālā simetrija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Īsākais lauztās līnijas garums

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Pagrieziena leņķis kvadrātā

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Hiperbolas pagrieziens

Grūtības pakāpe: zema

1
10. Pagrieziens ar trijstūriem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Laukums pagriezienā

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Homotētisku figūru perimetrs un laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Homotētija un laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Ģeometriskie pārveidojumi

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Pagrieziens

Grūtības pakāpe: augsta

6

Materiāli skolotājiem