Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Ģeometriskie pārveidojumi II dokumentos Atsauces uz standartu un Skola2030 programmu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Paralēlā pārnese Paralēlā pārnese
2. Aksiālā simetrija Aksiālā simetrija
3. Pagrieziens Pagrieziens
4. Homotētija Homotētija
5. Īsākais lauztās līnijas garums Simetrijas izmantošana, taisnes vienādojuma sastādīšana, lai noteiktu krustpunktu ar asi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlās pārneses vektors 1. izziņas līmenis zema 1p. Pārneses vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.
2. Nogriežņa garums 1. izziņas līmenis zema 2p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas.
3. Vektora paralēlā pārnese 1. izziņas līmenis zema 3p. Pārnes vektoru, nosaka galapunkta koordinātas.
4. Paralēlās pārneses parametrs 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka paralēlās pārneses vektoru no diviem vektoriem.
5. Aksiālā simetrija figūrās 1. izziņas līmenis zema 1p. Figūru simetrijas ass
6. Parabolas aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Kvadrātfunkcijas simetrijas ass noteikšana.
7. Īsākais lauztās līnijas garums 3. izziņas līmenis augsta 3p. Simetrija pret y asi un taisnes vienādojuma sastādīšana, lai noteiktu krustpunktu ar y asi.
8. Pagrieziena leņķis kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka pagrieziena leņķi kvadrātā. (2018.g. eks.)
9. Hiperbolas pagrieziens 1. izziņas līmenis zema 1p. Apgrieztās proporcionalitātes grafiku pagriež par 90 vai -90 grādiem.
10. Pagrieziens ar trijstūriem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt pagrieziena leņķi, ja doti divi regulāri trijstūri. (2016. g. eks.)
11. Laukums pagriezienā 3. izziņas līmenis augsta 4p. Kopīgās daļas laukums. Līdzība, laukumi.
12. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība 1. izziņas līmenis zema 1p. Attiecību sakarības līdzīgos trijstūros. Atkārtojums.
13. Homotētisku figūru perimetrs un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Figūras perimetra un laukuma aprēķināšana, ja dots homotētijas koeficients.
14. Homotētija un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina, ka laukumu attiecība ir homotētijas koeficienta kvadrāts.
15. Ģeometriskie pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Pārveidojuma veida un parametra noteikšana no zīmējuma.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pagrieziens kvadrātā Citi zema 1p. Nosaka pagrieziena leņķi. (2018.d eks.)
2. Aksiālā simetrija Citi zema 1p. Atrod figūru, kurā ir aksiālā simetrija.
3. Centrālā simetrija Citi zema 1p. Zina figūras, kurām ir simetrijas centrs.
4. Paralēlā pārnese Citi vidēja 2p. Hiperbolas paralēlā pārnese.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pagrieziens 00:30:00 augsta 6p. pagrieziena leņķis, figūras laukums, ko iegūst pagrieziena rezultātā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskie pārveidojumi 00:20:00 vidēja 11p. Aksiālā simetrija, paralēlē pārnese, centrālā simetrija, pagrieziens, homotētija.