ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 10. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometriskie pārveidojumi II dokumentos Atsauces uz standartu un Skola2030 programmu.
2. Paralēlā pārnese Paralēlā pārnese
3. Aksiālā simetrija Aksiālā simetrija
4. Pagrieziens Pagrieziens
5. Homotētija Homotētija
6. Īsākais lauztās līnijas garums Simetrijas izmantošana, taisnes vienādojuma sastādīšana, lai noteiktu krustpunktu ar asi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Paralēlās pārneses vektors 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārneses vektora koordinātu noteikšana, ja doti tā galapunkti.
2. Nogriežņa garums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vektora garuma aprēķināšana, ja dotas tā koordinātas.
3. Vektora paralēlā pārnese 1. izziņas līmenis zema 3 p. Pārnes vektoru, nosaka galapunkta koordinātas.
4. Paralēlās pārneses parametrs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka paralēlās pārneses vektoru no diviem vektoriem.
5. Aksiālā simetrija figūrās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Figūru simetrijas ass
6. Parabolas aksiālā simetrija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Kvadrātfunkcijas simetrijas ass noteikšana.
7. Īsākais lauztās līnijas garums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Simetrija pret y asi un taisnes vienādojuma sastādīšana, lai noteiktu krustpunktu ar y asi.
8. Pagrieziena leņķis kvadrātā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka pagrieziena leņķi kvadrātā. (2018.g. eks.)
9. Hiperbolas pagrieziens 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apgrieztās proporcionalitātes grafiku pagriež par 90 vai -90 grādiem.
10. Pagrieziens ar trijstūriem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt pagrieziena leņķi, ja doti divi regulāri trijstūri. (2016. g. eks.)
11. Laukums pagriezienā 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Kopīgās daļas laukums. Līdzība, laukumi.
12. Līdzīgu trijstūru perimetru attiecība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Attiecību sakarības līdzīgos trijstūros. Atkārtojums.
13. Homotētisku figūru perimetrs un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Figūras perimetra un laukuma aprēķināšana, ja dots homotētijas koeficients.
14. Homotētija un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka laukumu attiecība ir homotētijas koeficienta kvadrāts.
15. Ģeometriskie pārveidojumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pārveidojuma veida un parametra noteikšana no zīmējuma.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pagrieziens kvadrātā Citi zema 1 p. Nosaka pagrieziena leņķi. (2018.d eks.)
2. Aksiālā simetrija Citi zema 1 p. Atrod figūru, kurā ir aksiālā simetrija.
3. Centrālā simetrija Citi zema 1 p. Zina figūras, kurām ir simetrijas centrs.
4. Paralēlā pārnese Citi vidēja 2 p. Hiperbolas paralēlā pārnese.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pagrieziens 00:30:00 augsta 6 p. pagrieziena leņķis, figūras laukums, ko iegūst pagrieziena rezultātā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskie pārveidojumi 00:20:00 vidēja 11 p. Aksiālā simetrija, paralēlē pārnese, centrālā simetrija, pagrieziens, homotētija.