10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Punktu kopas vienādojums pēc apraksta

Grūtības pakāpe: augsta

5
2. Punktu kopa vienādā attālumā no punkta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Vienādojuma ar 2 nezināmiem sakne

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Punkta piederība riņķa līnijai

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un rādiuss

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Riņķa līnijas vienādojums, ja doti diametra galapunkti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Riņķa līnijas vienādojuma uzrakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Riņķa līnijas vispārīgā vienādojuma pārveidošana I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Riņķa līnijas vispārīgā vienādojuma pārveidošana II

Grūtības pakāpe: augsta

6
11. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
12. Līnijas vienādojums. Reizinājuma vienādība ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Reizinājums (x-a)(y-b)=0

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Līnijas vienādojums. Kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Līnijas vienādojums. Parabola

Grūtības pakāpe: vidēja

4
16. Moduļu starpība |y|-|x|=a

Grūtības pakāpe: augsta

7
17. Moduļu starpība |x|-|y|=a

Grūtības pakāpe: augsta

5
18. Moduļu summa |x|+|y|=a

Grūtības pakāpe: augsta

6
19. Moduļu starpība |y|-|x|=a

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Pazīsti plaknes līnijas?

Grūtības pakāpe: vidēja

14
2. Riņķa līnija

Grūtības pakāpe: augsta

11
3. Pirmās kārtas līnijas - nogriežņi un taisnes

Grūtības pakāpe: augsta

15

Materiāli skolotājiem