ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"
Aplūkosim tādu punktu ģeometrisko vietu, ko nosaka vienādojums Fx,yGx,y=0.
 
Šādi vienādojumi izsaka visu to punktu, kuri pieder līnijām Fx,y=0 un Gx,y=0 apvienojumu.
Piemērs:
Attēlo koordinātu plaknē vienādojuma x3y+1=0 atrisinājuma kopu.
 
Risinājums.
Reizinājums ir vienāds ar nulli, ja kaut viens no reizinātājiem ir nulle.
Tātad risina vienādojumus x3=0 un y+1=0 un pēc tam apvieno to atrisinājumus.
 
Vienādojumu x=3 apmierina visi tādas taisnes punkti, kura iet caur punktu 3;0 un ir paralēla y asij.
 
Vienādojumu y=1 apmierina visi punkti, kas pieder pie taisnes, kura iet caur punktu 0;1 un ir paralēla x asij.
+3-1.svg
Atbilde: Atrisinājums ir visu to punktu kopa, kuri pieder taisnei x=3 vai taisnei y=1.
 
Esi uzmanīgs! Nesajauc doto vienādojumu ar vienādojumu \((x-3)(x+1)=0\), kura atrisinājums ir divas konkrētas \(x\) vērtības, \(x=3; x=-1.\)