ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Punkta piederība taisnei Ax+By+C=0

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Punkta piederība taisnei y=kx+b

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Punkta attālums līdz taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Koordinātu sākumpunkta attālums līdz taisnei

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Trijstūra augstuma garums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Paralēlas taisnes I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Paralēlas taisnes II

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Attālums starp divām taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Attālums starp palalelograma malām

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Romba augstuma garums

Grūtības pakāpe: augsta

3
11. Izpratne par paralēlām un perpendukulārām taisnēm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Paralēlas taisnes vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Trijstūra malai paralēla taisne

Grūtības pakāpe: augsta

2
14. Paralēlas taisnes vienādojums, ja 3 punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Perpendikulāras taisnes I

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Perpendikulāras taisnes II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Divu taišņu krustpunkts I

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Divu taišņu krustpunkts II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Caur punktu vilkta perpendikulāra taisne dotajai I

Grūtības pakāpe: vidēja

6
21. Caur (0;0) vilkta perpendikulāra taisne dotajai

Grūtības pakāpe: vidēja

3
22. Caur punktu vilkta perpendikulāra taisne dotajai II

Grūtības pakāpe: vidēja

6,5
23. Caur punktu vilkta perpendikulāra taisne dotajai III

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Perpendikulāra taisne, ja tikai punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Perpendikulāra taisne, ja vienādojums asu nogriežņos

Grūtības pakāpe: vidēja

3
26. Trijstūra augstuma vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

3
27. Perpendikulāra taisne caur (0;y)

Grūtības pakāpe: augsta

4
28. Perpendikulāra taisne caur krustpunktu I

Grūtības pakāpe: augsta

5
29. Perpendikulāra taisne caur krustpunktu II

Grūtības pakāpe: augsta

5
30. Perpendikulāra taisne iet caur viduspunktu

Grūtības pakāpe: augsta

5
31. Kosinuss mazākajam leņķim starp taisnēm

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Attāluma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Perpendikulāras taisnes vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

16

Materiāli skolotājiem