ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Līnijas vienādojums dokumentos Atsauces uz programmu un standartu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Analītiskā ģeometrija formulu, teorēmu un paņēmienu lapā Informācija, kādus uzziņas avotu skolēni varēs lietot stundās un eksāmenā.
2. Attāluma no punktam līdz taisnei formula Attāluma no punkta līdz taisnei aprēķināšana.
3. Attālums no punktam līdz taisnei Attāluma no punkta līdz taisnei aprēķināšana.
4. Divu taišņu paralelitāte un perpendikularitāte Divu taišņu paralelitāte, sakrišana vai perpendikularitāte. Nosacījumi un pamatojumi.
5. Paralēlas taisnes vienādojuma iegūšana Parādīti divi dažādi risinājumi. Ar vienādojumu y=kx+b un ar vektoru skalāro reizinājumu.
6. Perpendikulāras taisnes vienādojuma iegūšana Parādītas 3 metodes. Pirmā taisne iet caur 2 punktiem, otrā taisne ir perpendikulāra, abas krustojas uz OY ass. Nosaka vispārīgos vienādojumus abām taisnēm.
7. Kosinuss leņķim starp taisnēm Leņķa starp taisnēm kosinusa aprēķināšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei Ax+By+C=0 1. izziņas līmenis zema 1 p. Punkta piederība taisnei, ja dots taisnes vispārīgais vienādojums.
2. Punkta piederība taisnei y=kx+b 1. izziņas līmenis zema 1 p. Punkta piederība taisnei, ja dots vienādojums ar virziena koeficientu.
3. Punkta attālums līdz taisnei 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto uzziņās dotu formulu.
4. Koordinātu sākumpunkta attālums līdz taisnei 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto uzziņās dotu formulu.
5. Trijstūra augstuma garums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots malas vienādojums un pretējā virsotne. Pielieto formulu, kas dota uzziņās.
6. Paralēlas taisnes I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt, kuras lineārās funkcijas ir savstarpēji paralēlas.
7. Paralēlas taisnes II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Taišņu paralelitāte, ja doti vispārīgie vienādojumi.
8. Attālums starp divām taisnēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uz pirmās taisnes izvēlas krustpunktu ar Ox asi. Pielieto formulu, kas dota uzziņās.
9. Attālums starp palalelograma malām 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Uz vienas taisnes izvēlas krustpunktu ar Oy asi. Pielieto formulu, kas dota uzziņās.
10. Romba augstuma garums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Doti divu malu vienādojumi. Uz vienas taisnes izvēlas krustpunktu ar Oy asi. Pielieto formulu, kas dota uzziņās.
11. Izpratne par paralēlām un perpendukulārām taisnēm 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina normālvektora un virziena vektora izmantošanas iespējas, lai atrastu perpendikulāru vai paralēlu taisni.
12. Paralēlas taisnes vienādojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dots punkts un taisne. Izmanto normālvektora un virziena vektora skalārā reizinājuma vienādību ar 0.
13. Trijstūra malai paralēla taisne 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Dota trijstūra virsotne un malas vispārīgais vienādojums. Izmanto normālvektora un virziena vektora skalārā reizinājuma vienādību ar 0.
14. Paralēlas taisnes vienādojums, ja 3 punkti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Uzraksta abām taisnēm virziena vektorus un zina, ko to koordinātas ir proporcionālas.
15. Perpendikulāras taisnes I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod perpendikulāras taisnes, ja doti vienādojumi y=kx+b.
16. Perpendikulāras taisnes II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Taišņu perpendikularitāte, ja doti vispārīgie vienādojumi.
17. Perpendikulāras taisnes virziena koeficients 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina perpendikulāras taisnes k, ja dotās taisnes k ir decimāldaļa.
18. Divu taišņu krustpunkts I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Taišņu krustpunkts, ja vienādojumi doti ar virziena koeficientu.
19. Divu taišņu krustpunkts II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Taišņu krustpunkts, ja doti vispārīgie vienādojumi. Risina vienādojumu sistēmu. Dota ievietošanas metode.
20. Caur punktu vilkta perpendikulāra taisne dotajai I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Risinājums, lietojot taisnes vienādojumu y=kx+b. Dots punkts un taisne vispārīgā veidā. Nosaka perpendikulātas taisnes vispārīgo vienādojumu. Strukturēts uzdevums. Matemātika I atkārtojums.
21. Caur (0;0) vilkta perpendikulāra taisne dotajai 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risinājums, lietojot taisnes vienādojumu y=kx+b. Dots punkts un taisne vispārīgā veidā. Nosaka perpendikulātas taisnes vispārīgo vienādojumu. Strukturēts uzdevums.
22. Caur punktu vilkta perpendikulāra taisne dotajai II 2. izziņas līmenis vidēja 6,5 p. Risinājums ar normālvektoru un taisnes virziena vektoru. Dots punkts un taisne vispārīgā veidā. Nosaka perpendikulātas taisnes vispārīgo vienādojumu. Strukturēts uzdevums.
23. Caur punktu vilkta perpendikulāra taisne dotajai III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots punkts un taisne vispārīgā veidā. Uzraksta perpendikulātas taisnes vispārīgo vienādojumu. Doti divi risinājumi.
24. Perpendikulāra taisne, ja tikai punkti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto vektoru skalārā reizinājuma vienādību ar 0. Prot noteikt taisnes virziena vektoru. Uzraksta vispārīgo vienādojumu.
25. Perpendikulāra taisne, ja vienādojums asu nogriežņos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izmanto vektoru skalārā reizinājuma vienādību ar 0. Prot noteikt taisnes virziena vektoru. Uzraksta vispārīgo vienādojumu.
26. Trijstūra augstuma vienādojums 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas. Izmanto vektoru skalārā reizinājuma vienādību ar 0. Uzraksta augstuma vispārīgo vienādojumu.
27. Perpendikulāra taisne caur (0;y) 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atrod caur diviem punktiem vilktas taisnes kanonisko vienādojumu un vispārīgo vienādojumu. Atrod krustpunktu ar Oy asi. Prot noteikt perpendikulāras taisnes vienādojumu. Soļos metode ar normālvektoru un ar virziena vektoriem.
28. Perpendikulāra taisne caur krustpunktu I 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot ar sistēmu aprēķināt taišņu krustpunktu. Atrod perpendikulāru taisni taisnei, kura dota ar vispārīgo vienādojumu. Soļos metode ar normālvektoru.
29. Perpendikulāra taisne caur krustpunktu II 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot ar sistēmu aprēķināt taišņu krustpunktu. Atrod perpendikulāru taisni taisnei, kurai doti krustpunkti ar asīm. Soļos metode ar normālvektoru (sastāda vienādojumu asu nogriežņos) un virziena vektoru.
30. Perpendikulāra taisne iet caur viduspunktu 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Prot noteikt taisnes virziena vektoru. Atrod nogriežņa viduspunktu. Zina, ka perpendikulāru taišņu virziena vektoru skalārais reizinājums ir 0. Uzraksta vispārīgo vienādojumu.
31. Kosinuss mazākajam leņķim starp taisnēm 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Kosinuss mazākajam leņķim starp taisnēm, ja doti to vispārīgie vienādojumi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atrod paralēlas taisnes Citi zema 1 p. Divu taišņu paralelitāte, ja doti vienādojumi ar virziena koeficientu y=kx+b.
2. Atrod perpendikulāras taisnes Citi vidēja 1 p. Atrod perpendikulāru taisni, ja dotās taisnes virziena koeficients ir vesels skaitlis.
3. Nosaka taišņu krustpunkta koordinātas Citi vidēja 2 p. Dotas funkcijas y=ax+b un y=mx
4. Perpendikulāra taisne dotajai caur punktu Citi vidēja 4 p. Risinājums, lietojot taisnes vienādojumu y=kx+b. Dots punkts un taisne vispārīgā veidā. Nosaka perpendikulātas taisnes vispārīgo vienādojumu. Strukturēts uzdevums.
5. Attālums starp taisnēm Citi vidēja 2 p. Uz pirmās taisnes izvēlas krustpunktu ar Ox asi. Pielieto formulu, kas dota uzziņās. Aprēķina moduli.
6. Trapeces augstuma garums Citi augsta 3 p. Doti paralēlo malu vienādojumi. Uz vienas taisnes izvēlas krustpunktu ar Oy asi. Pielieto formulu, kas dota uzziņās.
7. Trijstūra malai paralēla taisne Citi vidēja 2 p. Dotas trijstūra virsotņu koordinātas. Uzraksta abu paralēlo taišņu virziena vektorus un zina, ko to koordinātas ir proporcionālas.
8. Divas perpendikulāras taisnes Citi augsta 4 p. Pirmā taisne iet caur 2 punktiem, otrā taisne ir perpendikulāra, abas krustojas uz OY ass. Nosaka vispārīgos vienādojumus.
9. Perpendikulāras taisnes vienādojums Citi augsta 5 p. Prot ar sistēmu aprēķināt taišņu krustpunktu. Atrod perpendikulāru taisni taisnei, kurai dots vienādojums asu nogriežņos. Soļos metode ar normālvektoru un virziena vektoru.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attāluma aprēķināšana 00:20:00 vidēja 7 p. Aprēķina attālumu no punkta līdz taisnei un attālumu starp divām paralēlām taisnēm.
2. Perpendikulāras taisnes vienādojums 00:20:00 augsta 16 p. Aprēķinos prot lietot normālvektoru un virziena vektoru.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta attālums līdz taisnei 00:20:00 vidēja 8 p. Pēc formulas aprēķina attālumu no punkta līdz taisnei un attālumu starp paralēlām taisnēm.
2. Paralēlas taisnes vienādojums 00:20:00 vidēja 5 p. Prot uzrakstīt paralēlas taisnes vienādojumu. Izmanto normālvektoru un virziena vektoru.
3. Perpendikulāras taisnes 00:20:00 augsta 16 p. Nosaka perpendikulāras taisnes vienādojumu. Prot noteikt tašņu krustpunktu. Izmanto normālvektoru, virziena vektoru.