ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Atkārtojums. Taisnes virziena koeficients k, ja doti 2 punkti

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Atkārtojums. Vienādojums y=kx+b, ja dots punkts un k

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Taisnes kanoniskais vienādojums, ja doti 2 punkti I

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Taisnes kanoniskais vienādojums un virziena vektors

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Taisnes kanoniskais vienādojums, ja doti 2 punkti II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Taisnes vienādojums y=kx+b, ja doti 2 punkti

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Taisnes vispārīgais vienādojums, ja doti 2 punkti I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Taisnes vispārīgais vienādojums, ja doti 2 punkti II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Taisnes k iegūšana no vispārīgā vienādojuma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. y=kx+b iegūšana no vispārīgā vienādojuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Normālvektora definīcija

Grūtības pakāpe: zema

2
12. Taisnes virziena vektors

Grūtības pakāpe: zema

2
13. Taisnes virziena vektora definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Taisnes normālvektors un virziena vektors

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Taisnes vispārīgais vienādojums ar normālvektoru

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Taisnes vienādojums asu nogriežņos, ja doti krustpunkti ar asīm

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Taisnes vispārīgais v., ja doti krustpunkti ar asīm

Grūtības pakāpe: zema

2
18. Taisnes vienādojums asu nogriežņos no vispārīgā v.

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Taisnes nogriežņa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kuģa koordinātas

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Attālums starp kuģiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Kuģa ceļa vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Kuģa ceļš un sadursmes laiks

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Taisnes vispārīgais vienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Taisnes vienādojums ar virziena koeficientu

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem