Noskaidrosim, kā iegūt taisnes vienādojumu, ja ir zināms kāds taisnes virziena vektors un viens taisnes punkts.
Katru nenulles vektoru a, kas ir paralēls taisnei l, sauc par šīs taisnes virziena vektoru.
Dota taisne l. Pieņemsim, ka punkts M0x0;y0 ir fiksēts šīs taisnes punkts, bet punkts Mx;y ir jebkurš cits šīs taisnes punkts.
 
Tādā gadījumā vektori a=ax;ay un M0M=xx0;yy0 ir kolineāri (atrodas uz paralēlām taisnēm vai sakrīt)
YCUZD_220804_4211_7.svg
Ja vektori kolineāri, to koordinātas ir proporcionālas: xx0ax=yy0ay.
Ja ir zināms kāds taisnes virziena vektors un viens taisnes punkts, var uzrakstīt taisnes vienādojumu  xx0ax=yy0ay, ko sauc par taisnes kanonisko vienādojumu.
 
10. klasē mācījāmies iegūt vienādojumu taisnei, kas iet caur diviem punktiem M1x1;y1 un M2x2;y2, tas ir xx1x2x1=yy1y2y1.
 
Noskaidrosim, ko izsaka šī vienādojuma saucēji.
Mums ir divi punkti M1x1;y1 un M2x2;y2, kas pieder taisnei. Novelkam vektoru, kurš sākas punktā M1 un beidzas punktā M2.
Aprēķinām šī vektora koordinātas: M1M2=x2x1;y2y1.
Šis vektors atrodas uz taisnes, tam ir tāds pats virziens, kā taisnei, tātad tas ir taisnes virziena vektors, M1M2=a.
 
No vienādojuma taisnei, kas iet caur diviem punktiem, var iegūt taisnes kanonisko vienādojumu. Saucēji veido taisnes virziena vektora koordinātas.
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa un Ilmārs Cīrulis