Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Līnijas vienādojums dokumentos Atsauces uz programmu un standartu.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Matemātika I formulu lapa Aktuāla arī Matemātika II kursā. Varēs izmantot Matemātika II eksāmenā.
2. Punktu ģeometriskā vieta plaknē Punktu kopas plaknē raksturojums. Otrās kārtas līknes.
3. Riņķa līnijas kanoniskais vienādojums Riņķa līnijas vienādojums. Atkārtojums no Matemātika I.
4. Riņķa līnijas vispārīgais vienādojums R. l. vispārīgā vienādojuma iegūšana no kanoniskā vienādojuma un otrādi.
5. Reizinājuma vienādība ar 0 plaknē. Divi mainīgie. Vienādojums formā: F(x,y) reiz G(x,y)=0. Piemērs ar divām taisnēm.
6. Modulis vienādojumā ar x un y Grafiska vienādojumu ar moduli atrisināšana, kuros lieto moduļa definīciju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punktu kopas vienādojums pēc apraksta 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Nosaka to punktu kopas vienādojumu, kas atrodas vienādā attālumā no divien dotiem punktiem. Vidusperpendikula vienādojums. Jāsaīsina.
2. Punktu kopa vienādā attālumā no punkta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc teksta atpazīst un uzraksta riņķa līnijas vienādojumu.
3. Vienādojuma ar 2 nezināmiem sakne 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas pareizo sakņu pāri.
4. Punkta piederība riņķa līnijai 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pārbaudi punkta piederību riņķa līnijai, ja dots tās vienādojums.
5. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un rādiuss 1. izziņas līmenis zema 1 p. Uzraksta vienādojumu, ja dotas centra koordinātas un rādiuss.
6. Riņķa līnijas vienādojums, ja doti diametra galapunkti 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka centra koordinātas, aprēķina rādiusu, uzraksta vienādojumu.
7. Riņķa līnijas vienādojuma uzrakstīšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. No dota riņķa līnijas attēla uzraksta atbilstošo līnijas vienādojumu.
8. Nevienādība ar 2 mainīgajiem. Riņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota nevienādība, izvēlas atbilstošo riņķi no 4 attēliem
9. Riņķa līnijas vispārīgā vienādojuma pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atdala pilno kvadrātu, lai iegūtu r.l. vienādojumu pamatformā un lai noteiktu centru un rādiusu.
10. Riņķa līnijas vispārīgā vienādojuma pārveidošana II 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Atdala pilno kvadrātu attīecībā uz x un uz y. Sarežģīti skaitliski aprēķini.
11. Riņķa līnijas un taisnes savstarpējais novietojums 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Izmanto attāluma no punkta līdz taisnei d formulu.
12. Līnijas vienādojums. Reizinājuma vienādība ar nulli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta vienu atrisinājumu, izvēlas pareizo grafiku
13. Reizinājums (x-a)(y-b)=0 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka vienādojuma un nevienādības ar diviem mainīgajiem atrisinājumus. Bijis eksāmenā.
14. Līnijas vienādojums. Kvadrātfunkcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. No vienādojuma ar diviem mainīgiem izsaka y, konstruē parabolu un izvēlas no 6 attēliem
15. Līnijas vienādojums. Parabola 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pēc dota parabolas grafika izvēlas pareizo līnijas vienādojumu. Vienādojums nav pamatformā.
16. Moduļu starpība |y|-|x|=a 3. izziņas līmenis augsta 7 p. Grafiska vienādojuma atrisināšana, lieto moduļa definīciju.
17. Moduļu starpība |x|-|y|=a 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izvēļu uzdevums. Grafika atpazīšana.
18. Moduļu summa |x|+|y|=a 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Grafiska vienādojuma |x|+|y|=a atrisināšana, lieto moduļa definīciju.
19. Moduļu starpība |y|-|x|=a 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izvēles. Vienādojumu un grafika pazīšana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa līnijas vienādojums, ja dots centrs un viens r.l. punkts Citi vidēja 2 p. Atrod rādiusa garumu, uzraksta r. l. vienādojumu.
2. Pirmās kārtas līnijas vienādojums pēc apraksta Citi augsta 4 p. Nosaka taisnes - to punktu kopas vienādojumu, kas atrodas vienādā attālumā no divien dotiem punktiem.
3. Līnijas vienādojums. Parabola Citi vidēja 1 p. Zari uz augšu vai uz leju. Dots vienādojums ar diviem mainīgajiem. Izvēlas no 4 grafikiem.
4. Līnijas vienādojums. Reizinājuma vienādība ar nulli Citi vidēja 1 p. Izpratnes veidošanai par bezgalīgi daudziem atrisinājumiem. Dots grafiks. Uzraksta vienu atrisinājumu.
5. Moduļu starpība |x|-|y|=a Citi augsta 6 p. Grafiska vienādojuma atrisināšana, lieto moduļa definīciju.
6. Moduļu summa |y|+|x|-a=0 Citi augsta 7 p. Grafiska vienādojuma |x|+|y|=a atrisināšana, lieto moduļa definīciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazīsti plaknes līnijas? 00:15:00 vidēja 14 p. Vienkārši piemēri par riņķa līniju, parabolu, reizinājuma vienādību ar 0, moduli.
2. Riņķa līnija 00:20:00 augsta 11 p. Riņķa līnijas vienādojums. Attālums līdz taisnei.
3. Pirmās kārtas līnijas - nogriežņi un taisnes 00:25:00 augsta 15 p. Reizinājuma vienādība ar 0. Modulis.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Otrās kārtas līnijas 00:30:00 vidēja 8 p. Riņķa līnijas kanoniskais un vispārīgais vienādojums. Parabola.
2. Pirmās kārtas līnijas 00:20:00 augsta 9 p. Vidusperpendikula vienādojums. Lineāru izteiksmju reizinājuma vienādības ar 0 grafiskais attēls.
3. Plaknes vienādojums ar moduli 00:30:00 augsta 19 p. Moduļu summa un moduļu starpība.