Teorija

Uzdevumi

1. Identitātes atrašana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Iekavu vienādības atpazīšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
3. Iekavas, identiskas izteiksmes

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Identitātes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Zīmes ienešana iekavās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Iekavu atvēršana I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Iekavu atvēršana II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Iekavu atvēršana III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Zīmju ievietošana, lai iegūtu identitāti

Grūtības pakāpe: augsta

2
10. Iekavu atvēršana un līdzīgo savilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2,5

Testi

1. Iekavu atvēršana. Zīmes ienešana iekavās

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem