Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Identiskas izteiksmes un identitāte Identiskas izteiksmes, identitātes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas identitātes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai skaitliskās izteiksmes ir identitātes.
2. Identiskas izteiksmes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai dotās izteiksmes ir identiskas.
3. Identitātes pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai izteiksme ir identitāte.
4. Identitātes izteiksmēs ar mainīgajiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai vienādība ir identitāte.
5. Zīmes ienešana iekavās I 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Norāda izteiksmi, ko iegūst, atverot iekavas.
6. Identitātes papildināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina izteiksmi, lai iegūtu identitāti.
7. Identitātes burtu izteiksmēs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai dota identitāte.
8. Iekavu atvēršana I 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atver iekavas, pirms kurām ir vesels, pozitīvs reizinātājs.
9. Iekavu atvēršana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda atbildes, kurās ir pareizi atvērtas iekavas.
10. Identisku izteiksmju atpazīšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Norāda identiskas izteiksmes (pirms tam jāatver iekavas).
11. Izteiksme ar vairākām iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atver iekavas (izteiksmē trīs iekavas).
12. Zīmju ievietošana vienādībā 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Ievieto darbību zīmes, lai iegūtu pareizu vienādību.
13. Darbības zīmju ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievieto darbību zīmes, lai iegūtu identitāti.
14. Iekavu atvēršana un līdzīgo savilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atver iekavas un savelk līdzīgos saskaitāmos.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Identiskas izteiksmes Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai dotās izteiksmes ir identiskas.
2. Zīmes ienešana iekavās Citi vidēja 4 p. Atver iekavas dotajai izteiksmei.
3. Iekavu atvēršana Citi vidēja 2 p. Atver iekavas, pirms kurām ir vesels, negatīvs reizinātājs.
4. Iekavas, identiskas izteiksmes Citi augsta 2 p. Nosaka dotajai izteiksmei identiskas izteiksmes.
5. Identitātes Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai vienādība ir identitāte.
6. Identitātes noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka, kuras no izteiksmēm identiski vienādas ar doto izteiksmi.
7. Zīmju ievietošana identitātē Citi vidēja 2 p. Ievieto + vai - zīmes, lai iegūtu pareizu vienādību.
8. Darbību zīmes identitātē Citi vidēja 3 p. Ievieto darbību zīmes, lai iegūtu identitāti.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitliskas identitātes 00:20:00 vidēja 3 p. Nosaka, vai skaitliskās izteiksmes ir identitātes.
2. Identitātes ar iekavu atvēršanu 00:25:00 vidēja 11 p. Veic izteiksmes identiskus pārveidojumus, atverot iekavas.
3. Iekavu atvēršana 00:25:00 vidēja 7 p. Atver iekavas, pirms kurām ir reizinātājs.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Identitātes atpazīšana 00:25:00 vidēja 6 p. Norāda izteiksmes, kas ir identiskas dotajai izteiksmei.
2. Identitātes papildināšana 00:25:00 vidēja 12 p. Ievieto darbību zīmes starp lielumiem, lai iegūtu identitāti.