Izteiksmes, kuru skaitliskās vērtības ir vienādas ar jebkurām mainīgo vērtībām, sauc par identiskām izteiksmēm.
Divu identisku izteiksmju vienādību sauc par identitāti.
Piemērs:
Identiskas izteiksmes
  • \(2\cdot 5\) un \(5 \cdot 2\)
  • \(0,5 \cdot 8\) un \(100 : 25\)
  • \(x+x+x\) un \(3x\)
 
Identitāte (vienādība):
  • \(2\cdot 5 = 5\cdot 2\) (jo \(10=10\))
  • \(0,5\cdot 8 = 100: 25\) (jo \(4=4\))
  • \(x+x+x = 3x\) (jo \(3x=3x\))
Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 35.-36. lpp.