1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

  1. Kopas, darbības ar tām

  2. Informācijas strukturēšana, pilnā pārlase

  3. Izlašu veidošana, raksturošana, izlašu skaita noteikšana

  4. Varbūtība un tās lietojumi

 2. Kā definē ģeometriskas figūras?

  1. Ģeometrisko figūru definēšana un attēlošana

  2. Vienādas figūras. Nogriežņa garums un tā aprēķināšana

  3. Divu taišņu novietojums plaknē

 3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?

  1. Sakarības

 4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

  1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni. Lineāra funkcija

  2. Lineāras funkcijas īpašības

 5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?

  1. Triju punktu novietojums plaknē.Trijstūris

  2. Vienādi trijstūri, vienādības pazīmes

  3. Nogriežņa vidusperpendikuls un raksturīgie nogriežņi trijstūrī

 6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?

  1. Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem. Trijstūra īpašības un pazīmes

  2. Trīs taišņu novietojums plaknē

  3. Trijstūra leņķu summa

 7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?

  1. Skaitliskas un algebriskas izteiksmes. Algebriskas izteiksmes vērtība

  2. Algebrisku izteiksmju pārveidojumi

  3. Identiski vienādas izteiksmes

 8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

  1. Lineārs vienādojums un tā atrisināšana

  2. Lineāra vienādojuma lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā

 9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

  1. Izteiksmju salīdzināšana

  2. Nevienādība un tās atrisinājums

  3. Nevienādību lietošana