1. Kā nosaka kopas visus elementus, aprēķina notikuma varbūtību?

  1. Kopu teorijas elementi

  2. Informācijas strukturēšana, pilnā pārlase. Izlašu veidošana un raksturošana

  3. Kombinatorikas teorijas elementi

  4. Varbūtības teorijas elementi

 2. Kā definē ģeometriskas figūras?

  1. Punkts un taisne

  2. Leņķi un to veidi

  3. Stars un nogrieznis

  4. Vienādas figūras. Nogriežņa garums.

  5. Riņķa līnija un riņķis

 3. Kā raksturo sakarību starp mainīgiem lielumiem?

  1. Sakarības

 4. Kā pieraksta un pēta funkcijas, kuru grafiks ir taisne?

  1. Funkcija, ar to saistītie jēdzieni. Lineāra funkcija

  2. Funkcijas pētīšana

 5. Kā raksturo trijstūri, izmantojot tā elementus?

  1. Triju punktu novietojums plaknē.Trijstūra jēdziens. Trijstūra veidi

  2. Trijstūra mediāna, bisektrise un augstums

  3. Trijstūra vienādības pazīmes

 6. Kādas ir sakarības starp lielumiem trijstūrī?

  1. Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem. Trijstūra īpašības un pazīmes

  2. Trīs taišņu novietojums plaknē

  3. Trijstūra leņķu summa

 7. Ko nozīmē pārveidot izteiksmi ar mainīgo lielumu?

  1. Algebriskas izteiksmes vērtība

  2. Lineāras algebriskas izteiksmes

  3. Iekavu atvēršana. Zīmes ienešana iekavās

 8. Kādi ir paņēmieni nezināmā noteikšanai?

  1. Lineārs vienādojums un tā atrisināšana

  2. Lineāra vienādojuma lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā

 9. Kā salīdzina izteiksmes, kurās ir mainīgais lielums?

  1. Skaitliskas nevienādības, to risināšana. Intervāli

  2. Lineāras nevienādības. Intervāli

  3. Lineāru nevienādību lietojums teksta uzdevumu atrisināšanā