Teorija

Uzdevumi

1. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

4
3. Trijstūra mediāna

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

2
5. Vidusperpendikula īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Punktu ģeometriskā vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Trijstūra mediāna aprēķinos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Trijstūra leņķa bisektrise

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Trijstūra bisektrises definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Vienādsānu trijstūra pamata leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Trijstūra mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem