Teorija

Uzdevumi

1. Vidusperpendikula īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Punktu ģeometriskā vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trijstūra mediāna

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trijstūra mediānas īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Trijstūra mediāna aprēķinos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Trijstūra leņķa bisektrise

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Trijstūra bisektrises definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienādsānu trijstūris ar bisektrisēm

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Vienādsānu trijstūra pamata leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

4
15. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
16. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Trijstūra mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem