Teorija

Uzdevumi

1. Vidusperpendikula īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Punktu ģeometriskā vieta

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trijstūra mediāna

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trijstūra mediāna aprēķinos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Trijstūra leņķa bisektrise

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Trijstūra bisektrises definīcija

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Vienādsānu trijstūris ar bisektrisēm

Grūtības pakāpe: augsta

4
8. Vienādsānu trijstūra pamata leņķa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

2
10. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vienādsānu trijstūra leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos

Grūtības pakāpe: zema

4
14. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

1
15. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Trijstūra mediāna

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Nogriežņi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem