10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

1. Noteikt īpašības un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vienādsānu trijstūra pazīmes un īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sakarības starp malām un leņķiem

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trijstūra lielākais leņķis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Vienādsānu trijstūra elementi

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Vienādsānu trijstūra malu un leņķu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Leņķu veidu noteikšana pēc malām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Trijstūru veidi pēc leņķa

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Vienādsānu trijstūra malas un leņķi

Grūtības pakāpe: augsta

3
10. Vienādmalu trijstūra malas garums

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Vienādsānu trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Vienādsānu trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Īpašības un pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem