Trijstūrī pret vienādiem leņķiem atrodas vienādas malas.
Trijstūrī pret vienādām malām atrodas vienādi leņķi.
7_6_1_1Asset 1.svg
 
Ja malas \(OE\) un \(OF\) ir vienādas, tad to pretējie leņķi arī ir vienādi un otrādi - ja leņķi ir vienādi, tad tiem pretim atrodas vienādas malas.
 
OE=OFOEF=OFE 
Trijstūrī pret lielāko leņķi atrodas garāka mala.
Trijstūrī pret garāko malu atrodas lielākais leņķis.
A>BBC>ACB>CAC>ABA>CBC>ABA>B>CBC>AC>AB
 
Ja \(\sphericalangle\ A\) ir lielākais leņķis, tad \(BC\) ir garākā mala.