10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Ļoti svarīgi ir izprast atšķirību starp jēdzieniem īpašība un pazīme.
Piemēram, ja dots apgalvojums: Egils ir gudrs. Gudrs - tā ir šī cilvēka īpašība, bet ne pazīme. Par pazīmi to varētu saukt tikai tādā gadījumā, ja neviena cita cilvēka ar šādu īpašību nebūtu. Pēc pazīmes viennozīmīgi varētu atrast Egilu starp daudziem cilvēkiem. Pazīmei ir jābūt unikālai, tikai šim konkrētajam cilvēkam piemītošai.
 
 Īpašība
                   
Ir dots objekts
 ↓  
 
 
secinām, ka tam piemīt
  
 
1. īpašība
2. īpašība
3. īpašība, …
Piemērs:
Ja dots rombs, mēs varam nosaukt tam piemītošas īpašības: diagonāles krustpunktā dalās uz pusēm, diagonāles ir perpendikulāras, pretējie leņķi ir vienādi.
Pazīme
Ja zināma pazīme
  
 ↘  
atšķiram
  
 ↙  
 
kādu objektu starp daudziem
 
Pazīmes ļauj izdarīt secinājumu par to, vai tas ir vai nav konkrēts objekts vai process.
Piemērs:
Ja zināms, ka taisnstūra diagonāles ir perpendikulāras, varam secināt, ka tas ir kvadrāts. Tātad nosacījums "taisnstūra diagonāles ir perpendikulāras", ir kvadrāta pazīme.