Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības un pazīmes Īpašības un pazīmes atšķirība.
2. Sakarības trijstūrī Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem. Apgrieztā teorēma.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Noteikt īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai dotais apgalvojums ir īpašība vai pazīme.
2. Vienādsānu trijstūra pazīmes un īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Formulē vienādsānu trijstūra īpašības un pazīmes.
3. Sakarības starp malām un leņķiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka lielāko leņķi trijstūrī, ja dotas malas.
4. Trijstūra lielākais leņķis 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka lielāko leņķi, izmantojot sakarības starp malām un leņķiem.
5. Vienādsānu trijstūra elementi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Aprēķina vienādsānu trijstūra elementus.
6. Vienādsānu trijstūra malu un leņķu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina vienādsānu trijstūra malas un leņķus.
7. Leņķu veidu noteikšana pēc malām 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka trijstūra leņķu veidus, ja dota garākā mala.
8. Trijstūru veidi pēc leņķa 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka trijstūra veidu pēc leņķa skaitliskā lieluma.
9. Vienādsānu trijstūra malas un leņķi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Pēc zīmējuma nosaka vienādsānu trijstūra elementus.
10. Vienādmalu trijstūra malas garums 1. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina vienādmalu trijstūra malas garumu, ja dots perimetrs.
11. Vienādsānu trijstūra perimetrs 2. izziņas līmenis zema 1p. Aprēķina vienādsānu trijstūra perimetru.
12. Vienādsānu trijstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina vienādsānu trijstūra perimetru.
13. Trijstūra perimetrs 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina trijstūra perimetru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Definīcija vai īpašība Citi zema 7p. Nosaka, vai dota definīcija vai īpašība.
2. Noteikt īpašības un pazīmes Citi vidēja 1p. Nosaka, vai dotais apgalvojums ir īpašība vai pazīme.
3. Vienādsānu trijstūra malas un leņķi Citi vidēja 3p. Aprēķina vienādsānu trijstūra malas un leņķus.
4. Leņķu veidu noteikšana Citi vidēja 1p. Nosaka trijstūra leņķu veidus, ja dota garākā mala.
5. Vienādmalu trijstūra malas garums no perimetra Citi zema 1p. Aprēķina vienādmalu trijstūra malas garumu, ja dots perimetrs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības un pazīmes 00:20:00 vidēja 11p. Atšķir pazīmes un īpašības, formulē tās.
2. Trijstūra perimetrs 00:25:00 vidēja 8p. Aprēķina trijstūra perimetru, malas no perimetra.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sakarības starp trijstūra malām un leņķiem 00:25:00 vidēja 5p. Lieto sakarības starp leņķiem un malām, lai raksturotu un aprēķinātu trijstūra lielumus.