Par trijstūra mediānu sauc nogriezni, kas savieno trijstūra virsotni ar pretējās malas viduspunktu.
Lai novilktu mediānu trijstūra mala jāsadala uz pusēm un viduspunkts jāsavieno ar pretējo virsotni.
7_5_2_16.svg
 
Mediāna - \(HJ\), jo \(GJ = JI\).
 
Trijstūrim ir trīs mediānas. Tās krustojas vienā punktā.
7_5_2_17.svg
 
\(HJ\) - mediāna, jo \(GJ=JI\).
\(IL\) - mediāna, jo \(GL=LH\).
\(GK\) - mediāna, jo \(HK=KI\).