1. Triju punktu novietojums plaknē.Trijstūra jēdziens. Trijstūra veidi

  2. Trijstūra mediāna, bisektrise un augstums

  3. Trijstūra vienādības pazīmes