Teorija

Uzdevumi

1. Trijstūru vienādības pazīmju formulējumi

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Figūru sadalīšana vienādos trijstūros

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Trijstūru vienādība pēc pazīmes mlm

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Trijstūru vienādība pēc pazīmes lml

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Trijstūru vienādības pazīme mmm

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Vienādības pazīmes noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
7. Trijstūru vienādības lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Vienādi trijstūri trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trijstūru vienādība

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Izpratne par trijstūru vienādību

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Vienādu trijstūru pamatošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem