Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Trijstūru vienādība Trijstūru vienādība, malu garumi, leņķi.
2. Trijstūru vienādības pazīme LML Trijstūru vienādības pazīme LML- leņķis, mala, leņķis
3. Trijstūru vienādības pazīme MMM Trijstūru vienādības pazīme MMM - mala, mala, mala
4. Trijstūru vienādības pazīme MLM Trijstūru vienādības pazīme MLM - mala, leņķis, mala

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru vienādības pazīmju formulējumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Ieraksta trūkstošos vārdus trijstūru vienādības pazīmju formulējumos
2. Figūru sadalīšana vienādos trijstūros 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai figūras, ko iegūst novelkot diagonāli, ir vienādi trijstūri
3. Trijstūru vienādība pēc pazīmes mlm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc zīmējuma nosaka, vai trijstūri ir vienādi pēc pazīmes mlm
4. Trijstūru vienādība pēc pazīmes lml 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc zīmējuma nosaka, vai trijstūri ir vienādi pēc pazīmes mmm
5. Trijstūru vienādības pazīme mmm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc zīmējuma nosaka, vai trijstūri ir vienādi pēc pazīmes mmm.
6. Vienādības pazīmes noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Norāda, pēc kādas pazīmes trijstūri ir vienādi
7. Trijstūru vienādības lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zīmējumā saskata trijstūri, kas vienāds ar doto.
8. Vienādi trijstūri trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Trijstūrī saskata vienādus trijstūrus.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru vienādība Citi zema 1 p. Zīmējumā norāda vienādos trijstūrus (2013)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru vienādības pazīmes kopā Citi zema 3 p. Ieraksta trūkstošos vārdus
2. Figūru vienādības noteikšana Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai figūras, ko iegūst novelkot diagonāli, ir vienādi trijstūri
3. Trijstūru vienādības pazīme mlm Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai trijstūri ir vienādi pēc pazīmes mlm
4. Pazīmes mmm lietošana Citi vidēja 2 p. Pēc zīmējuma nosaka, vai trijstūri ir vienādi pēc pazīmes mmm
5. Vienādu trijstūru atpazīšana Citi vidēja 1 p. Norāda pareizo apgalvojumu par trijstūru vienādību

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratne par trijstūru vienādību 00:20:00 vidēja 8 p. Demonstrē izpratni par trijstūru vienādību
2. Vienādu trijstūru pamatošana 00:20:00 vidēja 5 p. Lieto vienādības pazīmes trijstūru vienādības pamatošanai

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūru vienādības pazīmes un to lietošana 00:25:00 vidēja 8 p. Zina trijstūru vienādības pazīmes un lieto vienādības pamatošanai