10. jūnijs - MATEMĀTIKA II
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Ja viena trijstūra trīs malas ir attiecīgi vienādas ar otra trijstūra trim malām, tad trijstūri ir vienādi.
Šo pazīmi sauc "mala-mala-mala" (\(mmm\)).
Piemērs:
Ja \(AB = ML\), \(BC = KL\) un \(CA = KM\), tad \(\Delta ABC = \Delta MLK\). 
YCUZD_240311_vienādības pazīme_3.svg
  
Vienādie leņķi:
B=LC=KA=M
 
Vienādās malas:
\(AB = ML\)
\(BC = KL\)
\(CA = KM\)