4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Ja viena trijstūra divas malas un leņķis starp tām ir attiecīgi vienādi ar otra trijstūra divām malām un leņķi starp tām, tad trijstūri ir vienādi.
Šo pazīmi sauc "mala-leņķis-mala" (\(mlm\)).
Piemērs:
Ja \(AB = ML\), \(BC = KL\) un \(\sphericalangle B=\sphericalangle L\), tad \(\Delta ABC = \Delta MLK\).
 
YCUZD_240311_vienādības pazīme_3.svg
 
Vienādie leņķi:
B=L(dots)C=KA=M
 
Vienādās malas:
\(AB = ML\)
\(BC = KL\)
\(CA = KM\)