Teorija

Uzdevumi

1. Lauztas līnijas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lauztas līnijas elementi

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Vienkārša lauzta līnija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Daudzstūru pieraksts

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Pieleņķi un pretleņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Trijstūra malas un leņķi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Leņķa pretmala

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Izpratnes jautājumi par trijstūri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Malas un leņķi trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Trijstūra eksistence

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Garākā iespējamā trijstūra mala

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Situācijas uzdevums par trijstūra malu garumiem

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Trijstūra perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Lauzta līnija, tās veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Trijstūra elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem