Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Lauzta līnija Lauztas līnijas posmi, virsotnes, vienkārša, slēgta lauzta līnija
2. Daudzstūris Daudzstūra virsotnes, malas, diagonāles
3. Trijstūra malas un leņķi Trijstūra virsotnes, pretmalas, pretleņķi, pieleņķi
4. Trijstūra nevienādība Trijstūra eksistence, trijstūra malu garumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauztas līnijas veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka lauztās līnijas veidu: slēgta/vaļēja līnija, vienkārša līnija
2. Lauztas līnijas elementi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka lauztas līnijas posmus un virsotnes
3. Vienkārša lauzta līnija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Noteikt, vai lauzta līnija sevi krusto vai nekrusto
4. Daudzstūru pieraksts 1. izziņas līmenis zema 1 p. Demonstrē izpratni par daudzstūra pierakstu
5. Pieleņķi un pretleņķi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka malas pretleņķus un pieleņķus
6. Trijstūra malas un leņķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trijstūra malas, pieleņķus, pretleņķus
7. Leņķa pretmala 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka trijstūra leņķa pretmalu
8. Izpratnes jautājumi par trijstūri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš no apgalvojumiem par trijstūri ir patiess
9. Malas un leņķi trijstūrī 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka pretleņķu, pieleņķu, pretmalu un piemalu skaitu
10. Trijstūra eksistence 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai ar dotajiem malu garumiem var izveidot trijstūri
11. Garākā iespējamā trijstūra mala 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina, cik gara iespējama garākā mala, ja zināms perimetrs
12. Situācijas uzdevums par trijstūra malu garumiem 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Malu garumus izsaka ar x, pārbauda atbilžu derīgumu.
13. Trijstūra perimetrs 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina trijstūra perimetru

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauzta līnija Citi zema 1 p. Nosaka, kura no figūrām nav lauzta līnija
2. Lauztu līniju veidi Citi zema 1 p. Nosaka, vai lauzta līnija ir vaļēja vai slēgta
3. Pretleņķi un pieleņķi Citi vidēja 2 p. Nosaka malas pretleņķus un pieleņķus
4. Pretmala Citi vidēja 1 p. Nosaka trijstūra leņķa pretmalu
5. Trijstūra malas un leņķi Citi vidēja 4 p. Nosaka pretleņķu, pieleņķu, pretmalu un piemalu skaitu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lauzta līnija, tās veidi 00:25:00 vidēja 5 p. Zina lauztas līnijas definīciju un veidus
2. Trijstūra elementi 00:20:00 vidēja 7 p. Raksturo un aprēķina dažādus trijstūra elementus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra malas un leņķi 00:30:00 vidēja 11 p. Nosaka trijstūra leņķu pretmalas un piemalas, malu pretleņķus un pieleņķus
2. Trijstūra eksistence 00:30:00 vidēja 8 p. Aprēķina trijstūra elementus, izmantojot trijstūra nevienādību