Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Nogriežņa vidusperpendikuls Punktu ģeometriskā vieta, vidusperpendikuls
2. Bisektrise un bisektrises konstruēšana Punktu ģeometriskā vieta, bisektrise
3. Trijstūra bisektrise Trijstūra bisektrise, trijstūra leņķa puse
4. Trijstūra augstums Trijstūra augstums, perpendikuls, taisns leņķis
5. Trijstūra mediāna Trijstūra mediāna, trijstūra malas viduspunkts

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņi trijstūrī 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kāds nogrieznis novilkts trijstūra iekšpusē
2. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos 1. izziņas līmenis zema 4 p. Pēc zīmējumā dotā aprēķina malu un leņķi, nosaka nogriežņu veidu.
3. Trijstūra mediāna 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina dažādmalu trijstūra perimetru, ja novilkta mediāna
4. Mediānas un bisektrises lietošana aprēķinos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc zīmējumā dotā aprēķina malu un leņķi
5. Vidusperpendikula īpašība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda vienādos nogriežņus
6. Punktu ģeometriskā vieta 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido apgalvojumu par punktu ģeometrisko vietu, bisektrisi
7. Trijstūra mediāna aprēķinos 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izmanto trijstūra mediānas īpašību aprēķinos
8. Trijstūra leņķa bisektrise 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina trijstūra leņķi, kuram novilkta bisektrise
9. Trijstūra bisektrises definīcija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka izteikuma atbilstību trijstūra bisektrises definīcijai
10. Vienādsānu trijstūra pamata leņķa noteikšana 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienādsānu trijstūra pamata leņķi
11. Vienādsānu trijstūra leņķi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina leņķus vienādsānu trijstūrī, izmanto augstumu, bisektrisi vai mediānu
12. Trijstūra bisektrise, mediāna, augstums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš nogrieznis novilkts trijstūrī - mediāna, bisektrise vai augstums
13. Nogriežņi trijstūrī 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka trijstūrī novilktu nogriežņu veidu

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mediānas, bisektrises, augstuma atpazīšana Citi zema 1 p. Atpazīst trijstūrī novilkto nogriezni (mediāna, bisektrise, augstums)
2. Mediānas īpašība Citi vidēja 2 p. Aprēķina perimetru trijstūrim, kurā novilkta mediāna
3. Trijstūra mediānas definīcija Citi vidēja 1 p. Nosaka izteikuma atbilstību mediānas definīcijai
4. Mediānas īpašības lietošana Citi vidēja 2 p. Lieto mediānas īpašību trijstūra elementu aprēķinos
5. Bisektrises definīcija Citi vidēja 1 p. Demonstrē izpratni par trijstūra bisektrises definēšanu
6. Vienādsānu trijstūra leņķa aprēķināšana Citi vidēja 2 p. Aprēķina vienādsānu trijstūra leņķi
7. Bisektrises, mediānas atpazīšana Citi vidēja 2 p. Nosaka trijstūrī novilktu nogriežņu veidu

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra mediāna 00:20:00 vidēja 11 p. Zina mediānas definīciju, īpašību un lieto to aprēķinos
2. Nogriežņi trijstūrī 00:25:00 vidēja 12 p. Atpazīst nogriežņus trijstūrī, veic aprēķinus, lieto īpašības

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trijstūra bisektrise 00:20:00 vidēja 7 p. Zina bisektrises definīciju, īpašību un lieto to aprēķinos
2. Lielumu aprēķināšana vienādsānu trijstūrī 00:25:00 vidēja 10 p. Aprēķina lielumus vienādsānu trijstūrī